Undvik sommarlovstappet i läsning

Många elever längtar efter ett långt och läxfritt sommarlov, men med hjälp av våra tips nedan kan du skapa förutsättningar för ett lov fyllt av läsfrämjande aktiviteter utan måsten. Genom att hålla igång läsningen på olika sätt finns chansen att det ack så vanliga sommarlovstappet i läsning undviks och forskning visar även att barn som läser under lovet kan utveckla och stärka såväl sin avkodningsförmåga som sin förståelse och sitt ordförråd

Referera till den här artikeln

Undvik sommarlovstappet i läsning

Sommarlovet är två månader långt och detta är tillräckligt länge för att glömma saker som inte används - till exempel läsning. Hårt förvärvade färdigheter i avkodning som inte helt automatiserats riskerar att försvagas så att mycket arbete behöver göras om till hösten. Många lärare känner igen sig i att många av deras elever kommer tillbaka efter sommaren i augusti med sämre läsfärdigheter än de hade när de lämnade skolan i juni. Studier visar på att hela 45% av eleverna i lågstadiet tappar i avkodningsfärdighet och 25% tappar i läsflyt; och det är de redan svaga eleverna som tappar mest. På bara ett sommarlov kan gapet mellan en läsande och en inte läsande elev öka med motsvarande 3 månaders undervisningstid – och detta ackumuleras i värsta fall från år till år.1

För att undvika detta i möjligaste mån är det oerhört viktigt att redan innan sommarlovet planerar och arbetar för att få alla elever att känna sig peppade och förberedda för att läsa på lovet. Skapa läslust helt enkelt! Direkt efter lovet är det också bra att snabbt fånga upp de elever som halkat efter sina klasskompisar under lovet så att de omedelbart kan få hjälp och stöd för att komma tillbaka!

Skolor som lyckats överbrygga sommarlovstappet har alla gemensamt att:

 • Alla elever har med lärares hjälp fått tillgång till individanpassad läsning (boktips) inför sommarlovet
 • Eleverna har förberetts för självständig läsning med undervisning om olika lässtrategier innan lovet
 • De lyckas engagera föräldrarna
 • Läraren har satt upp tydliga mål tillsammans med eleverna (och föräldrarna) och följer upp målen direkt efter lovet!

Tio konkreta tips inför lovet

 1. Hitta texter som intresserar
  Alla gillar inte samma böcker utan det gäller att hitta det som lockar och passar varje enskild individ. Här brukar skolbiblioteket kunna vara till stor hjälp, men det behöver inte alltid vara nya böcker eller texter. Texter som är "lite för lätta" för eleven hjälper till att befästa avkodningen och kan stärka elevens lässjälvförtroende och att läsa om samma bok flera gånger är inte fel ibland.

 2. Få in läsningen i vardagen
  Läsningen är nog en naturlig del i alla skolor, men kom ihåg att den inte alltid behöver vara egen tyst läsning av bänkbok. Nyttja alla tillfällen att läsa under skoldagen - självklart både högläsning och egen läsning, men också att läsa i par, att läsa receptet när det ska bakas på fritids, att ta del av och läsa manualer och instruktioner på idrotten, att läsa på förpackningarna i skolmatsalen, att läsa väg- och reklamskyltar på utflykten, att läsa nyheter i dagstidningen eller att läsa textraderna på ett TV-program eller en film. Här är det också viktigt att lägga till en kommentar om att våga fråga om det man läser och hör - vad betyder orden, sammanhanget, bilderna osv.

 3. Läs högt för dina elever
  Använd högläsningstiden under de sista veckorna av skolan till att presentera olika böcker, av olika svårighetsgrader. Läs inte hela böckerna utan läs någon utvald del som ger en inblick i boken och en längtan att höra mer. Låt böckerna sedan stå synligt och tillgängliga så att eleverna själva kan gå och kika på dem. Blir någon extra intresserad? Uppmuntra eleverna att göra en lista på böcker som de vill läsa under sommarlovet och hjälp dem gärna till rätt svårighetsnivå. Genom att presentera 15 böcker i veckan så kan eleverna snabbt bli introducera de till 50-60 nya böcker. Använd till exempel SVTs program bokslukarna som inspiration!

 4. Skaffa lånekort på biblioteket
  Många elever har inget eget lånekort än. Hjälp dem att få tillgång till oändligt antal böcker och värdefulla tips genom att besöka det lokala biblioteket och träffa personalen där samt skaffa lånekort till alla. Och glöm inte att berätta att det är gratis att låna böcker där - alla vet faktiskt inte om det!

 5. Skapa individuella läsönskelistor
  Hjälp dina elever att skapa en alldeles egen läsönskelista. Det kan vara böcker de har läst tidigare som de vill läsa om, böcker i samma en bokserie som de läst någon bok från, böcker inom samma genre, texter som handlar om deras egna intressen, favoritsporter eller hobbies. Alla älskar inte kapitelböcker utan det kan vara allt från hur man knyter flugfiskeknutar till hur man gör en framdelsvändning eller skänkelvikning (på ridbanan) eller konkreta tips och tricks för att spela Minecraft. Här gäller det att känna sina elever och vad som fångar deras intresse!

  Låt eleverna skriva upp ett antal böcker/tidskrifter som de verkligen skulle vilja läsa. Vad heter boken och vem har skrivit den. Finns den att låna på biblioteket? Kan de få låna hem någon bok från läsönskelistan från skolan under lovet?

 6. Låt eleverna komma igång med sin lovläsning innan lovet
  Genom att avsätta tid för läsning redan innan lovet ger du dem en chans att komma in i sina böcker och det ökar chansen att de läser klart senare under lovet. Här kan man även upptäcka om bokvalet blivit helt fel och hjälpa till och korrigera det innan lovet drar igång.

 7. Var en läsande förebild
  Läs egna böcker och tidningar när eleverna läser, ha med dig en bok under armen när du kommer till skolan. Visa att du gillar läsning och böcker. Även eleverna kan vara läsande förebilder för sina klass- och skolkamrater. Skolverket har gjort en kort film om läsande förebilder.

 8. Involvera föräldrarna
  Under lov och ledigheter så är det oerhört viktigt att ha med dig föräldrarna som stöd till eleverna. Berätta hur viktigt det är med läsning även utanför skolan. Det handlar inte om läxor utan om att uppleva världen genom texter, att lära sig nytt, att få njuta av stillheten och fokusera på en uppgift utan en massa andra störmoment. Läsningen har många konkurrenter som ger snabba kickar - allt från dataspel till sociala medier, filmer och TV-serier. Försök få föräldrarna att slå ett slag för lite läsning varje dag. De kan läsa högt, läsa tillsammans i vardagen, påminna om läsningen och stötta sina barn. Göteborgs stadsbibliotek har gjort en fin film om vikten av högläsning hemma.

 9. Involvera fritids
  Många barn är på fritids under hela eller delar av lovet. Passa på att göra läsning till en återkommande aktivitet på fritids genom högläsningsstunder och inte minst "dold läsning" när ni bakar, spelar spel, gör utflykter, bygger, syr, sjunger och så vidare. Hjälp fritidspersonalen genom att plocka ihop en korg med böcker som passar för högläsning och ge dem gärna tips och tricks på frågor de kan ställa under sin läsning. Lyssna gemensamt på inspelade ljudböcker om ingen vill läsa högt. Planera in läsningen när det är många barn på fritids - kanske precis innan eller efter lunch, vid mellis på eftermiddagen eller liknande. I vissa kommuner anställer man "sommarlovsläsare" - gymnasieungdomar som åker runt i kommunens fritidsgårdar och läser för barnen. Det blir läsande förebilder på ett nytt sätt.

 10. Sätt konkreta mål och utmana dina elever med en tävling!
  Skapa ett gemensamt mål med eleverna innan lovet börjar. Ett mål som sedan följs upp efter lovet! Kanske till och med ett gemensamt läsmål på skolan om totalt antal sidor. Om varje elev läser 30 min per dag under sommarlovet så kommer ni på en medelstor lågstadieskola på ett sommarlov kunna nå en kvarts miljon sidor! Eller kan dina elever tillsammans läsa mer än du under lovet? Det är klart att de kan, men få dem att verkligen vilja slå dig i en gemensam satsning!

jagharläst.se - peppar till läsning under lovet

För att motivera dina elever att fortsätta med läsningen under sommarlovet har vi tagit fram sidan jagharläst.se. Där kan dina elever skicka digitala ”vykort” till dig under sommaren och berätta vad de läst genom enkla bokrecensioner. på så vis får de visa den som kanske är viktigast i deras vuxenvärld vad de har läst. De blir sedda och får skryta lite om sina framgångar under lovet. Där finns också en massa lästips från andra elever runt om i landet.

På jagharläst.se finns också informationsmaterial till föräldrar/målsmän, forskningsartiklar om ämnet och vykort att skriva ut till eleverna. Alla skolor som använder sidan deltar automatiskt i en tävling om att vinna böcker till klassen.

Referenser

 1. Maryann Mraz & Timothy V. Rasinski (2007). Summer Reading Loss. The Reading Teacher, Volume 60, issue 8.