Inga lärandeförluster i läsförmåga under Covid-19

Forskare från Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Linnéuniversitet har gemensamt analyserat läsdata från nästan 100.000 lågstadieelever under åren 2017-2021. Datan, som hämtats ur LegiLexis databas, har analyserats på olika sätt för att se om våg 1 och 2 under coronapandemin hade några negativa effekter på elevers läsinlärning och läsutveckling i Sverige.

Anna Eva HallinBiträdande lektor
Henrik DanielssonProfessor
Thomas NordströmUniversitetslektor
Linda FälthProfessor

Referera till den här artikeln

Studiens upplägg

Coronapandemin eller Covid-19 har under perioden mars 2020 till våren 2022 påverkat oss alla på många olika sätt. Givet att Sverige till skillnad från många andra länder valde att inte stänga grundskolorna är det av intresse att se om och hur pandemin eventuellt har påverkat unga elevers läsutveckling.

Tack vare ett unikt dataunderlag från LegiLexi har forskarna haft möjlighet att analysera data insamlad från nära 100.000 elever i åk1-3 innan och under pandemin (hösten 2017 till våren 2021).

Resultat av studien

Datan har analyserats på olika sätt och sammanfattas med följande slutsatser:

  • Inga COVID-19-relaterade lärandeförluster i läsförmåga kunde konstateras hos lågstadielever i Sverige.
  • Proportionen elever med svag läsförmåga ökade inte under pandemin.
  • Elever från utsatta socio-ekonomiska förhållanden drabbades inte i större utsträckning.

Till den publicerade artikeln

Artikeln publicerades i tidskriften International Journal of Educational Research våren 2022. Du kan läsa hela artikeln nedan.

Läs hela artikeln