Gör så här

Innan du kan använda LegiLexis formativa tester måste du:

  1. Skapa ett personligt lärarkonto på https://legilexi.org/register
  2. Bekräfta ditt konto med den verifieringslänk i e-postmeddelandet vi skickar dig
  3. Logga in på https://legilexi.org/login
  4. Lägga till en klass (som automatiskt får en unik Klasskod)
  5. Fylla klassen med elever. Lägg gärna till dig själv som “testelev” (välj åk = Lärare) så kan även du genomföra testerna en gång!
  6. Skriv ut QR-koder för snabb och enkel inloggning!

Sedan är du redo att testa dina elever och behöver bara planera in när och på vilket sätt.

Vi rekommenderar att man i möjligaste mån använder vår digitala Testportal för all testning då det ger mer tillförlitliga och rättvisande resultat eftersom testförfarandet är standardiserat och automatiserat. Du kan läsa mer om de olika testalternativen samt ladda ner lärarhandledningar mm på sidan Digitala tester respektive Papperstester.

När man lägger till klasser och elever skapas även unika elevkoder. Dessa elevkoder används för att kunna använda lovläsningssidan jagharläst.se med läsutmaningar för alla skollov och en möjlighet att inspirera eleverna att läsa mer på fritiden.