Använd LegiLexi i forskning & utbildning

Vi är gärna med och stöttar även blivande lärare - det är ju de som i framtiden ska lära alla barn att läsa! Som ett led i detta har vi sedan många år samarbeten med flera av Sveriges universitet och högskolor i vilka vi tillhandahåller vår bok, gör gästföreläsningar och erbjuder möjligheten att använda våra verktyg i specialarbeten, uppsatser och självklart även i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Boken Lära barn att läsa gratis till studenter

Vi sponsrar universitet och högskolor med gratis böcker under förutsättning att de används som ordinarie och obligatorisk kurslitteratur i kurser inom ramen för Lärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet eller Logopedprogrammet. Kontakta oss via formuläret längst ner på sidan för att göra en förfrågan om böcker till era studenter.

Img

Vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra andra utbildningsinitiativ lokalt på skolor, i kommuner, fristående kurser eller liknande med böcker. I de fall får man dock självklart gärna använda vår digitala version av boken som är gratis för alla att ladda ner och läsa:

Boken Lära barn att läsa

Gästföreläsning för era studenter

Att träffa framtidens lärare, speciallärare, specialpedagoger och logopeder är mycket givande och vi är gärna med och bidrar till att de ska få en så bra utbildning som möjligt. Utöver att tillhandahålla vår bok gör vi därför även gästföreläsningar med fokus på den tidiga läsinlärningen, hur man kan kartlägga och följa upp elever samt inte minst hur LegiLexi kan vara ett stöd ute på skolorna.

Vi gör gärna dessa föreläsningar i mån av tid. Kontakta oss via formuläret nedan för att veta mer och boka!

Använda LegiLexi i forskning

Ända sedan vi grundades har vi samarbetat med forskare i och utanför Sverige. Vi har inte bara ett heltäckande kartläggningsverktyg som i sig går att använda på olika sätt i forskning utan vi har även en helt unik databas med statistik från flera års kartläggning av elevers tidiga läsinlärning.

Hitintills har LegiLexi använts i ett flertal forskningsprojekt - bland annat i en randomiserad kontrollgruppsstudie som mätte effekterna av att använda LegiLexi, en sommarlovsläsningsstudie som försökte identifiera hur man kan eliminera sommarlovstappet i läsning, en studie om Covid-19 pandemins påverkan på elevers läsinlärning i Sverige och många, många fler.

LegiLexi ger inte anslag till forskning, men vi kan ibland hjälpa till att få tillgång till såväl verktygen i sig som till statistik om barns läsfärdigheter. Vi har inte någon open access databas utan vi väljer de samarbeten som vi tror kommer vara viktigast för att på olika sätt fokusera på att utveckla och positivt påverka undervisningen och läsinlärningen i svenska skolor framåt.

Vill du veta mer?

Vill du att vi ska komma och föreläsa hos er, beställa böcker till en kurs eller använda LegiLexi i din forskning? Kontakta oss!

T.ex. “Jag kan inte logga in på...”

Oj, något blev fel!