Välkommen till Legilexi!

Rapport - högläsning

2019 års högläsningsundersökning visar bland annat att nästan hälften av föräldrarna i Sverige läser högt för sina barn dagligen, att högläsningen avtar ju äldre barnen är samt att vi läser mindre under semestrar och helger när vi egentligen borde ha bäst förutsättningar att läsa mer.

Tester

Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.

Kom igång med LegiLexi

Här kan du följa med på varje steg från registrering genom testning till analys. Våra filmklipp ger en snabb introduktion till LegiLexis verktyg och hjälper dig komma igång på mindre än 30 min.

Boken "Lära barn att läsa"

Här hittar du e-boken som är gratis att ladda ner. Den finns även som tryckt pappersversion och vi sponsrar gärna universitet och högskolor med den om den används som kurslitteratur.

Boka föreläsning

Vill du att vi på LegiLexi ska komma ut och kostnadsfritt föreläsa i din kommun eller i ditt nätverk? Skicka oss en intresseförfrågan så kontaktar vi dig!

Läs mer på loven!

Inspirera dina elever till en daglig dos nöjesläsning när de inte är i skolan! Under loven publicerar vi olika läsutmaningar för att hjälpa till att hålla igång läsningen och skapa läslust.

Övningsbank

Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.

Inspirationsbibliotek

Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Om oss

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om oss här.

Läsa, skriva, räknagarantin

Den 1 juli 2019 trädde den nya läsa, skriva, räknagarantin i kraft i Skollagen. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt. Här kan du läsa mer om LegiLexi kan användas som en del i garantin.