Just nu håller vi på och uppdaterar hemsidan!

Läsdagen i Almedalen

Tillsammans med sakkunniga, forskare, författare, lärare och makthavare skapar vi dynamiska samtal om skolan i allmänhet och läsningen i synnerhet.

Läs mer på loven!

Inspirera dina elever till en daglig dos nöjesläsning när de inte är i skolan! Under loven publicerar vi olika läsutmaningar för att hjälpa till att hålla igång läsningen och skapa läslust.

Tester

Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.

Kom igång med LegiLexi

Här kan du följa med på varje steg från registrering genom testning till analys. Våra filmklipp ger en snabb introduktion till LegiLexis verktyg och hjälper dig komma igång på mindre än 30 min.

Boka föreläsning

Vill du att vi på LegiLexi ska komma ut och kostnadsfritt föreläsa i din kommun eller i ditt nätverk? Skicka oss en intresseförfrågan så kontaktar vi dig!

Boken "Lära barn att läsa"

Här hittar du e-boken som är gratis att ladda ner. Den finns även som tryckt pappersversion och vi sponsrar gärna universitet och högskolor med den om den används som kurslitteratur.

Övningsbank

Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.

Inspirationsbibliotek

Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Om oss

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om oss här.