hero

Det här är LegiLexi

Sveriges mest använda verktyg för att följa elevers läsutveckling. Med LegiLexi som stöd kan ni anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov och sätta in rätt stödinsatser i rätt tid.

Bli LegiLexi-lärare du med!

Gå med i legilexi
Logga in
Till testerna

LegiLexi testade

185 000

elever LÅ 22/23

Vi har avtal med

262

skolhuvudmän

Används av över

28 000

lärare i Sverige

Aktuellt

Tester för mellanstadiet

Ryktena du har hört är sanna - från höstterminen 2024 kommer LegiLexi för mellanstadiet! Vi är just nu i slutfasen av utprovningen av dessa nya tester. 500 lärare och deras fantastiska elever har under året hjälpt oss att kvalitetssäkra och samla in data.

Läs mer här

Poddtips - lär av andras misstag!

Lyssna och lär av denna amerikanska podd som i flera avsnitt går igenom hur de som land misslyckats med att lära alla elever att läsa och hur icke vetenskapliga metoder nästlat sig in i skolorna tillsammans med tester vars träffsäkerhet är sämre än slumpen.

Lyssna på podden här

LegiLexi i anpassad grundskola

Den 1 juli 2024 utökas garantin för tidiga stödinsatser till att också omfatta elever i anpassad grundskola. Forskarna har skrivit en artikel om användning av LegiLexi i denna skolform. Baserat på deras slutsatser har vi nu förbättrat LegiLexi så att testerna ska kunna användas även för dessa elever.

Läs artikeln här
lärare som samtalar

Delta i forskning om anpassad grundskola

Nu drar det fleråriga forskningsprojektet ÖLAS, ökad läsutveckling i den anpassade skolan, igång. De kommer utvärdera på vilket sätt införandet LegiLexi kan stötta läsinlärning för elever med intellektuell funktionsnedsättning i den anpassade skolan. De söker nu deltagarskolor.

få reda på mer här
rapport

Skolverkets bedömningsstöd räcker inte

I denna färska studie lyfter författarna vikten av att komplettera det obligatoriska bedömningsstödet från Skolverket med mer finmaskiga och färdighetsspecifika tester för att minimera risken att elever inte upptäcks och får det stöd det behöver i tid.

Läs mer
Elever som testat

PIRLS 2021

PIRLS 2021 visar på ett tydligt tapp i läsförmåga hos elever i svenska skolan. Värst är det för elever i utsatta områden och elever som inte talar svenska i hemmet. LegiLexi är en del av lösningen med forskningsbaserad testning, evidensbaserad undervisning och tidiga insatser.

Läs mer här

Kom igång med LegiLexi

Här kan du följa med på varje steg från registrering genom testning till analys. Våra filmklipp ger en snabb introduktion till LegiLexis verktyg och hjälper dig komma igång på mindre än 30 min.

Kom igång

LegiLexis tester

Med LegiLexis heltäckande tester kan du enkelt följa dina elevers utveckling

Läs mer

Kunskapsbanken

Här hittar du övningar, artiklar och forskning kopplat till läsinlärning!

Botanisera

Referenser

Fantastiskt med ett screeningverktyg som scannar av elevens hela läsförmåga och hjälper oss att få syn på vilka läsprofiler vi har i en klass. Vet vi det är det lättare att möta varje elevs behov och sätta in åtgärder där det behövs.

Marie TrappSpeciallärare, Släbro skolaNyköping

Jag är tacksam för både tester, analyser och övningar. Jag ser även hur barnen peppas till läsning inte minst genom jagharläst.se och att de pratar mer med varandra om böcker och generellt visar större optimism inför läsning.

Vanja JennessenLärare, BergsundsskolanStockholms stad

Det bästa är att LegiLexis testverktyg har lärt mig analysera vad eleverna behöver utveckla, hitta åtgärder för det, arbeta vidare i klassrummet med eleverna och sedan utvärdera mina insatser genom en ny testomgånga. Det är ovärderligt för mig!

Kajsa RoxströmKlasslärare, Herrängens skolaStockholms stad

Vi använder LegiLexi!

Borås
Alvesta
Borlänge
Eksjö
Carlsson
östhammar
nyköping
Örnsköldsvik
Växjö
uppsala
vänersborg
ulricehamn
salem
salem
salem
salem
salem

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter från LegiLexi genom att fylla i din e-postadress nedan.