hero

Det här är LegiLexi

Sveriges mest använda verktyg för att följa elevers läsutveckling. Med LegiLexi som stöd kan ni anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov och sätta in rätt stödinsatser i rätt tid.

Bli LegiLexi-lärare du med!

Gå med i legilexi
Logga in
Till testerna

LegiLexi testade

185000

elever LÅ 22/23

Vi har avtal med

242

skolhuvudmän

Används av över

22000

lärare i Sverige

Aktuellt

Höstlovet är slut - listade ni ut ordet?

Nu är höstlovet slut vi har haft fler deltagare än någonsin på jagharläst.se under lovet. Nästan 100.000 svar har skickats in! Du kan se all jagharläst.se-statistik för din klass på ditt lärarkonto under "Testresultat". Löste ni det hemliga ordet? SPÖKJAKT var svaret!

Skriv ut diplom här
testande elev

Vikten av tillförlitlig kartläggning

Nyligen publicerades en studie som lyfter vikten av att kartlägga med bra material. Studien åskådliggör brister i de obligatoriska bedömningsmaterial som används i Sverige och visar att LegiLexis tester är ett lämpligt komplement till dessa.

Ta del av studien
rapport

Skolverkets bedömningsstöd räcker inte

I denna färska studie lyfter författarna vikten av att komplettera det obligatoriska bedömningsstödet från Skolverket med mer finmaskiga och färdighetsspecifika tester för att minimera risken att elever inte upptäcks och får det stöd det behöver i tid.

Läs mer

Poddtips! Att utveckla elevers läsning

Pedagog Norrköping har en podcast om pedagogik och elevhälsa. I ett av de senaste avsnitten pratar de om hur man kan utveckla sina elevers läsförmåga med stöd av bland annat LegiLexis verktyg.

Lyssna på podden här
Elever som testat

PIRLS 2021

PIRLS 2021 visar på ett tydligt tapp i läsförmåga hos elever i svenska skolan. Värst är det för elever i utsatta områden och elever som inte talar svenska i hemmet. LegiLexi är en del av lösningen med forskningsbaserad testning, evidensbaserad undervisning och tidiga insatser.

Läs mer här
lärare som samtalar

Örebro väljer LegiLexi

Örebro kommun har valt att samarbeta med LegiLexi i syfte att öka likvärdigheten för barns och elevers läsutveckling i kommunen. De ser stora vinster med att använda ett gemensamt kartläggningsverktyg i alla kommunens skolor.

LÄS MER HÄR

Kom igång med LegiLexi

Här kan du följa med på varje steg från registrering genom testning till analys. Våra filmklipp ger en snabb introduktion till LegiLexis verktyg och hjälper dig komma igång på mindre än 30 min.

Kom igång

LegiLexis tester

Med LegiLexis heltäckande tester kan du enkelt följa dina elevers utveckling

Läs mer

Kunskapsbanken

Här hittar du övningar, artiklar och forskning kopplat till läsinlärning!

Botanisera

Referenser

Fantastiskt med ett screeningverktyg som scannar av elevens hela läsförmåga och hjälper oss att få syn på vilka läsprofiler vi har i en klass. Vet vi det är det lättare att möta varje elevs behov och sätta in åtgärder där det behövs.

Marie TrappSpeciallärare, Släbro skolaNyköping

Jag är tacksam för både tester, analyser och övningar. Jag ser även hur barnen peppas till läsning inte minst genom jagharläst.se och att de pratar mer med varandra om böcker och generellt visar större optimism inför läsning.

Vanja JennessenLärare, BergsundsskolanStockholms stad

Det bästa är att LegiLexis testverktyg har lärt mig analysera vad eleverna behöver utveckla, hitta åtgärder för det, arbeta vidare i klassrummet med eleverna och sedan utvärdera mina insatser genom en ny testomgånga. Det är ovärderligt för mig!

Kajsa RoxströmKlasslärare, Herrängens skolaStockholms stad

Vi använder LegiLexi!

Borås
Alvesta
Borlänge
Eksjö
Carlsson
östhammar
nyköping
Örnsköldsvik
Växjö
uppsala
vänersborg
ulricehamn
salem
salem
salem
salem
salem

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter från LegiLexi genom att fylla i din e-postadress nedan.