Vill du få mer information om LegiLexi och hur du kommer igång att använda verktyget eller analysera resultaten? Anmäl dig till ett av våra öppna webinar där vi visar hur du kan använda verktyget för att följa läsutvecklingen hos dina elever!

Kom igång med LegiLexi

Fokus på analys

LegiLexi på skol- och huvudmannanivå

(för skolledare, specialpedagog och huvudman)