Har ditt barn svårt med läsningen?

Vi kontaktas ofta av föräldrar som oroar sig för sina barns läsutveckling.

  • Kommer mitt barn lära sig att läsa?
  • Får mitt barn rätt stöd i skolan?
  • Har mitt barn läs- och skrivsvårigheter?
  • Har mitt barn dyslexi?

Frågorna från oroliga föräldrar och vårdnadshavare är ibland många och bäst är att kontakta skolan för att få svaren på frågorna. Går ditt barn i en skola där de använder LegiLexi så kommer de på skolan veta exakt hur det går för ditt barn inom en mängd olika läsfärdigheter. Skolor som arbetar med LegiLexi får tidigt koll på om någon eller några elever håller på att halka efter i sin läsutveckling och kan tidigt sätta in rätt undervisning och stöd.

Enligt svensk lag har alla elever rätt till rätt stöd i rätt tid och forskningen visar tydligt att ju tidigare undervisning och stöd sätts in desto bättre. Som ett minimikrav infördes 2016 ett obligatorium för alla skolor att genomföra det så kallade Bedömningsstödet i svenska i åk 1.

Utöver Bedömningsstödet i svenska är det självklart för de flesta skolor att fördjupa kartläggningen ner på färdighetsnivå för att verkligen kunna följa elevernas utveckling inom alla de områden som krävs för att bli en god läsare på sikt. Målet med dessa mer finmaskiga och detaljerade kartläggningar är just att kunna sätta in rätt stödinsatser i rätt tid och inte hoppas på att det löser sig av sig självt. Att vänta och se är sällan ett recept på framgång i skolan.

Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig grundskoleutbildning.
Skolverket

Lär man sig inte läsa under de första åren i skolan är risken stor att man inte når en fullständig grundskoleutbildning. Är du orolig över ditt barns läsutveckling så kan du alltid fråga skolan om de använder LegiLexi eller något motsvarande material för att kartlägga och följa elevernas läsutveckling över tid. Be att få ta del av resultaten och få en genomgång för att förstå hur du bäst kan stötta ditt barn hemma. Vilka färdigheter behärskar ditt barn? Vilka färdigheter saknas? Hur kan du stötta hemma?

Tanken är inte att man som förälder ska undervisa sitt barn hemma utan snarare att hitta hur man på ett lustfyllt sätt kan stötta läsinlärningen utifrån sitt barns behov genom tex högläsning, gemensam läsning, att prata om ord och deras betydelse eller att leka med bokstäver och ljud. Att traggla olika läslistor hemma är sällan ett framgångsrikt koncept utan snarare något som görs i undantagsfall och då som regel alltid tillsammans med en speciallärare på skolan.

Här har vi samlat lite resurser som ni kan ha nytta av hemma:

  • Artiklar om hur man lär sig att läsa. Vilka läsfärdigheter krävs och hur lär man sig egentligen att läsa?
  • Övningar uppdelat per färdighetsområde - många av dessa kan ni på ett lekfullt sätt använda hemma
  • Roliga läsutmaningar på jagharläst.se. Här behövs en elevkod för att använda, men tipsa skolan om detta om ni vill har roliga och allmänbildande “lovläxor” som ökar läslusten på lovet

Och glöm inte att något av det bästa du som förälder kan göra är att vara en förebild. Barn gör inte som vi säger - de gör som vi gör… Så var en läsande förebild - läs för din egen skull och för och med ditt barn. Prata om språket, ord och deras betydelse. Upptäck den förtrollande läsvärlden tillsammans i högläsning, pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker, ljudböcker, serietidningar, faktaböcker, dagstidningar, matförpackningar - ja allt som innehåller text går ju att läsa!

En läsare lever tusen liv. Den som inte läser lever bara ett.
George RR Martin