LegiLexi utvecklas vidare

2015 grundades LegiLexi och sedan dess har det varit vår vision att alla elever i Sverige ska lära sig läsa ordentligt. LegiLexi kan inte lära någon att läsa, men med våra formativa tester kan du kartlägga och följa dina elevers läsutveckling och på så vis tidigt se elevers individuella behov så att du kan anpassa undervisningen därefter. Våra tester lär alltså inte eleverna att läsa, men de lär DIG mer om dina elevers behov så att du ska kunna ge dem rätt undervisning och stöd i rätt tid. Läsa-garantin på riktigt helt enkelt. För att kunna ge dig rätt stöd i ditt arbete krävs att vi hela tiden utvecklas och förbättras och nu är det många förbättringar på gång!

Referera till den här artikeln

Ta en guidad tur på vår nya hemsida

Nya deltester

Från och med testomgången Vinter 22/23 utökar vi antalet Läsförkunskapstester för att anpassa oss efter den ökande efterfrågan att kartlägga eleverna från förskoleklass och uppåt. Vi passar på att korta ner och renodla testerna så att varje test mäter EN färdighet i taget och lägger till ett helt nytt språkförståelsetest:

Img

 • BOK - Bokstavskunskap
 • FON - Fonemisk medvetenhet
 • SYN - Förmåga att göra fonemsyntes
 • SEG - Förmåga att göra fonemsegmentering
 • GRA - Grammatisk språkförståelse

Planera och styr testningen

Vi har utvecklat en helt ny funktion som underlättar när du ska planera testningen. Med ett enkelt knapptryck kan du nu stänga av ett test för hela klassen så att ingen av dina elever gör tester du inte hade tänkt. När det sedan är dags att göra testerna slår du enkelt på dem igen. På så vis kan du nu enkelt styra vilka tester som är möjliga att göra och eliminera risken att någon elev gör för många tester på en och samma dag.

Img

Nya klassresultatvyer

Tidigare har det inte varit möjligt att se elevers utveckling över tid utan att gå in på en enskild elev. Med våra nya Klassresultatvyer får du snabbt en överblick av nuläget, men kan också se hela klassens utveckling över tid:

Img

Förbättrade elevresultatvyer

För att verkligen fånga varje individs utvecklingsområden, styrkor och svagheter har vi även reviderat alla tabeller och diagram på elevresultatsidan:

Img

 • Sammanfattning och rekommendation ger dig en snabb nulägesbild
 • Alla läsfärdigheter sammanfattas därefter detaljerat med de senaste 3 testomgångarna
 • Varje färdighet redovisas därefter med all elevens historik - du kan nu följa utvecklingen flera läsår bakåt i tiden!
 • Läsförståelsen redovisas inte bara i nivåer utan nu kan du snabbt se andel rättbesvarade frågor, felbesvarade och inte minst obesvarade.

Med denna detaljrikedom kommer du snabbt kunna analysera elevens faktiska behov, följa elevens utveckling över tid och se att din undervisning och de insatser som görs ger önskat resultat.

Men det slutar inte här…

Vårt utvecklingsarbete fortsätter och inom kort hoppas vi kunna lansera:

 • Skolresultatsida som komplement till Klass- och Elevresultatsidorna. Här kommer ni kunna se skolans samlade resultat.
 • Huvudmannasida där skolhuvudmannen kan se alla skolors resultat samlade på en sida. Här kommer man kunna följa skolor och årskursers utveckling över tid, ta fram egna underlag till rapporter och mycket mer.
 • Mellanstadietester - efterfrågan på tester för mellanstadiet är stort och vi har därför utvecklat och kommer inom kort prova ut och kvalitetssäkra nya tester avsedda för mellanstadiet.

Därefter tar vi lite semester. Eller så har du en massa bra idéer på vad vi borde göra - tveka inte att höra av dig med dina önskemål!