Övning ger färdighet!

Här hittar du inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter. Grundtanken är att du här ska hitta en eller flera övningar som är utformade för att komma igång med träningen av en specifik läsfärdighet så att du direkt efter att ha genomfört LegiLexis tester och analyserat resultaten ska kunna anpassa din undervisning. Övningarna i sig är dock inga universallösningar eller ens några fullständiga lektioner utan just bara enskilda övningar.

Behoven kommer variera mellan olika elever och över tid och lärandet är sällan eller aldrig linjärt. Det är i lektionsplaneringen och den individuella anpassningen dina kunskaper som lärare verkligen sätts på prov och varken LegiLexi eller någon annan kan ge dig några genvägar till eller färdiga lösningar för just din klass där de befinner sig just nu. Här kommer det formativa arbetet in tillsammans med din teoretiska och praktiska kunskap. Vi har i inspirationsbiblioteket samlat artiklar kring läsning och läsinlärning (teori med inslag av praktiska tips) och här hittar du som sagt övningar (praktiska tips med inslag av teori). Har du övningar du gärna skulle vilja se här får du gärna tipsa oss genom att maila till tips@legilexi.org.

Bokstavsdomino
I detta dominospel för en eller flera elever tränas bokstavskunskap och kopplingen mellan versaler och gemener. Roligt och enkelt!

10 min

Participant icon Enskild

4 bilagor

Bokstavskunskap 1-3

Läs&Gör remsor
Träna läsförståelse och avkodning på ett lekfullt och roligt sätt. Låt eleverna dra pappersremsor ur en påse, läsa korta texter och göra det som står på lapparna.

15 min

Participant icon Helklass

2 bilagor

Alfabetisk avkodning 2-4

Läskort
Läskorten kan användas för att träna avkodning och grundläggande läsförståelse på ett roligt sätt. Använd dem som ett dominospel eller memory.

10 min

Participant icon Enskild

4 bilagor

Automatiserad avkodning 1-3

Ordkort- tema djur
Här får eleverna träna både sin avkodning och bygga upp sitt ordförråd på ett lekfullt sätt genom att para ihop ord med bild. Orden finns i olika svårighetsnivåer och kan varieras för att passa elevernas individuella nivå.

15 min

Participant icon Halvklass

6 bilagor

Ordförråd 1-3

Rimdomino
Rim är ett kul sätt att träna den fonologiska medvetenheten. Lek med språket med dessa enkla bilder och ord!

15 min

Participant icon Enskild

1 bilaga

Fonologisk medvetenhet 1-3

Träna stavelser - tema djur
Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med stöd och hjälp av bilder. Låt eleverna jobba på egen hand eller i par med detta ljudpussel.

20 min

Participant icon Enskild

4 bilagor

Alfabetisk avkodning 2-4

Träna stavelser - tema vardag
Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med hjälp och stöd av bilder. Låt eleverna jobba på egen hand eller i par med detta ljudpussel.

20 min

Participant icon Enskild

1 bilaga

Alfabetisk avkodning 2-4

Ordkort - tema vanliga ord
Kort med vanliga substantiv, verb och adjektiv. Perfekt för att träna ordförråd, avkodning och meningsbyggnad!

30 min

Participant icon Enskild

8 bilagor

Alfabetisk avkodning 1-5

Bokstavskort
Här kan du ladda ner bokstavskort både VERSALER och gemener som är redo att skrivas ut och användas.

15 min

Participant icon Enskild

10 bilagor

Bokstavskunskap 1-4

Ordbygge
Skapa ord tillsammans genom att sätta ihop bokstäver. En perfekt parövning för att träna avkodning och repetera bokstäver.

30 min

Participant icon Helklass

4 bilagor

Alfabetisk avkodning 2-3

Konsonanter och vokaler
Låt eleverna träna vokaler och konsonanter i små grupper genom att bilda ord med hjälp av bokstäver. Perfekt när eleverna snart lärt sig alla bokstäver.

30 min

Participant icon Helklass

4 bilagor

Alfabetisk avkodning 1-4

Spel: Finns ordet?
Dra orddelar ur olika påsar, sätt ihop till ett ord och lista ut om ordet finns på riktigt eller inte. Låt eleverna arbeta enskilt eller gör det till ett spel i mindre grupper.

40 min

Participant icon Halvklass

4 bilagor

Alfabetisk avkodning 3-4

Bokstavsjakten
Syftet med Bokstavsjakten är att öva förmågan att känna igen och urskilja bokstäver samt att öva kopplingen mellan bokstav och ljud. Övningen lämpar sig bäst i första klass i syfte att repetera bokstäverna.

60 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Bokstavskunskap 1-4

Bokstäver i naturen
En rolig interaktiv bokstavsövning som med fördel görs utomhus!

30 min

Participant icon Helklass

2 bilagor

Bokstavskunskap 1-4

Ljudet i namnet
Syftet med övningen är att identifiera enskilda språkljud (fonem) i ord. Denna övning är särskilt lämplig för de elever som ännu inte klarar av att uppfatta och identifiera vissa ljud.

15 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Ljudjakt i klassrummet
Här får eleverna träna den fonologiska medvetenheten och göra en analys av enklare ord.

40 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-4

Ljudletande
Lek med ljud tillsammans i klassrummet, i gymnastiksalen, på biblioteket, på fritids eller utomhus på rasterna!

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Ljudmemory
Träna fonologisk medvetenhet och förmågan att känna igen bokstavsljuden genom att samla på ljudpar i denna övning som aktiverar hela klassen!

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Ringa in ljudet
Syftet med övningen är att träna positionsanalys för att så småningom ”knäcka koden” och samtidigt träna läsriktningen.

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Var hör du bokstavsljudet - initialt fonem
I denna övning får eleverna träna sin förmåga att urskilja och lokalisera enskilda ljud (fonem) i ett ord genom att i grupp och enskilt undersöka vanliga ord och hitta föremål som börjar på samma ljud.

40 min

Participant icon Helklass

6 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Var hör du bokstavsljudet - medialt fonem
I denna övning får eleverna träna sin förmåga att urskilja ljud inuti ord (mediala fonem) genom att i grupp och enskilt undersöka vanliga ord och hitta föremål som har samma ljud inuti sig.

40 min

Participant icon Helklass

4 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Var hör du bokstavsljudet - finalt fonem
I denna övning får eleverna träna sin förmåga att urskilja det sista ljudet i ord (finala fonem) genom att i grupp och enskilt undersöka vanliga ord och hitta föremål som slutar på samma ljud.

40 min

Participant icon Helklass

4 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-3

Hur många ljud
Syftet med övningen är att dela upp ord i dess olika ljuddelar (fonem). Ett annat syfte är att öva samarbete.

50 min

Participant icon Halvklass

1 bilaga

Fonologisk medvetenhet 2-4

Räkna antalet ljud
Visualisera antalet ljud (fonem) i olika vanliga ord med hjälp av klossar eller liknande. Engagerande övning som tränar fonologisk medvetenhet!

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-4

Klappa stavelser
I denna roliga lek får eleverna träna på att dela upp ord i stavelser. Den går också att köra som pausaktivitet eller hemuppgift!

40 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Fonologisk medvetenhet 1-2

Att förutse och sammanfatta faktatexter
I denna övning tränas eleverna på att aktivera sina bakgrundskunskaper och förutspå vad en faktatext handlar om. Under läsningen kommer de identifiera viktig information, öva på att hitta nyckelord och sammanfatta texten.

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 3-6

Att förutspå skönlitterära texter
Syftet med denna övning/lektion är att träna elevernas färdigheter inom innehållsförståelse genom att träna eleverna i att göra förutsägelser innan, under och efter läsningen.

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 2-6

Att ställa frågor på, mellan och bortom raderna
Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna att under sin egen eller andras läsningen ställa frågor om innehållet i texten och att reflektera över det lästa.

45 min

Participant icon Helklass

1 bilaga

Avancerad läsförståelse 2-6

Lässtrategi – att utreda nya ord och uttryck
Syftet med denna lektion är att träna eleverna i att under läsningen reagera på nya ord, uttryck och formuleringar samt utreda deras betydelse.

30 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Ordförråd 2-6

Att sammanfatta en faktatext
Här får eleverna träna på att innan läsningen aktivera sina bakgrundskunskaper och att göra förutsägelser på texten, att under läsningen välja ut viktig information ur texten samt att efter läsningen kunna sammanfatta.

45 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 2-6

Att sammanfatta en skönlitterär text
Syftet med denna lektionsplanering är att eleverna ska bli medvetna om hur en berättelse är uppbyggd med början, handling och slut. Sagor har en tydlig berättelsestruktur och passar därför extra bra till det här arbetet.

45 min

Participant icon Helklass

1 bilaga

Avancerad läsförståelse 2-6

Att ställa frågor bortom raderna och göra textkopplingar
Här får eleverna träna i att under läsningen reflektera över hur texten berör dem. De får träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter och åsikter samt fundera över författarens syfte med texten.

45 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 3-6

Att läsa på, mellan och bortom raderna genom UR:s program ”Lässugen”
Använd UR:s program Lässugen för att låta dina elever träna läsförståelsestrategier

45 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 2-6

Venndiagrammet - jämför olika typer av texter
Här får eleverna jämföra texter ur olika genrer och analysera likheter och skillnader både i språklig struktur och språkbruk och att få insikten att detta varierar beroende på texttyp.

45 min

Participant icon Helklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 1-6

VÖL - vad vi Vet, Önskar veta och Lärt oss
Genom att eleverna innan läsningen funderar över vad de önskar veta höjs deras motivationen att läsa och nyfikenheten väcks.

30 min

Participant icon Halvklass

0 bilagor

Avancerad läsförståelse 1-6

Bokstavsbingo
Träna bokstavskunskap genom detta roliga bingospel. Låt eleverna skapa egna bingobrickor eller använd de redan färdiga brickorna. Finns i olika svårighetsgrader!

15 min

Participant icon Helklass

8 bilagor

Bokstavskunskap 1-5

Bokmärken - Påsk
Pyssel som tränar finmotoriken santidigt som eleven tillverkar ett alldeles eget bokmärke.

15 min

Participant icon Helklass

1 bilaga

Pyssel 1-6

Läsbingo - Påsk
Läsbingo kan vara ett bra och roligt sätt att påminna eleverna om att läsa även under lovet. I detta påsklovsbingo kan du utmana eleverna att läsa olika typer av texter.

75 min

Participant icon Enskild

1 bilaga

Pyssel 2-5

Sportlovsquiz - läs lite varje dag på lovet!
Syftet med quizzet på jagharläst.se är att locka dina elever att läsa lite varje dag under lovet. Lättsam, kravlös och samtidigt lite bildande läsning varje dag.

10 min

Participant icon Enskild

2 bilagor

Avancerad läsförståelse 1-1