Ordbygge

Skapa ord tillsammans genom att sätta ihop bokstäver. En perfekt parövning för att träna avkodning och repetera bokstäver.

Avkodning

Skriv ut!

Beskrivning

Genomförande (förslag)

  • Eleverna arbetar i par och de får i uppgift att med hjälp av sina gemensamma bokstavskort försöka bilda så många olika ord som möjligt. Orden skriver eleverna ner på ett papper.
  • När de flesta paren lyckats bilda ett eller ett par ord bryts övningen.
  • Paren redovisar sina ord för övriga i klassen.
  • Läraren skriver de ord som paren hittat på tavlan. Ord som kan vara svårförståeliga förklaras.
  • Eleverna skriver alla nya ord i ex en skrivbok eller på ”ordkort”. Dessa ord kan eleverna eventuellt ha som läxa att stava till.

Uppföljning Övningen kan utvecklas så att det även innehåller ett tävlingsmoment. Det gäller då att komma på så många ord som möjligt som ingen annan grupp har byggt.

En variant på övningen kan vara att eleverna parvis ska försöka att komma på så många nya ord av ett redan givet ord, exempelvis SOMMARLOV.

Bara fantasin sätter gränser...