Bokstavsjakt

Träna upp förmågan att göra kopplingar mellan fonem (ljud) och grafem (bokstäver) i denna roliga bokstavsjakt.

Läsförkunskaper

Beskrivning

Bokstavsjakten går ut på att hitta så många tryckta ord där en eller flera bokstäver finns med och/eller bilder där bokstavens ljud finns med.

Syftet med Bokstavsjakten är att öva förmågan att känna igen och urskilja bokstäver samt att öva kopplingen mellan bokstav och ljud.

Förberedelser innan lektionen

  • Samla ihop lämpligt lektionsmaterial som veckotidningar, reklamblad, dagstidningar, andra trycksaker att leta bokstäver och bilder från.

  • Välj ut vilka bokstäver dina elever ska leta efter baserat på gruppens behov och förkunskaper. Börja gärna med några av de mest frekventa bokstäverna:: Aa / Ss / Ll / Oo / Rr / Ee / Nn / Ii / Vv / Mm

  • Öka svårighetsgraden genom att använda även andra bokstäver som eleverna känner igen och är förtrogna med.

Genomförande: Klassen delas in i grupper om 3-4 elever och varje grupp får en bokstav tilldelad till sig. Repetera varje bokstav. Hur ser den ut? Vad heter den? Hur låter den? Kan den låta på flera olika sätt? Låt sedan grupperna arbeta med att "jaga" efter sin bokstav:

  • Hitta ord som innehåller bokstaven - i början av, inuti och i slutet av ordet. Klipp ut och samla så många ord som möjligt.

  • Hitta bilder på saker / händelser / annat som innehåller bokstavens ljud - i början av, inuti och i slutet av ordet. Tänk på att ljudet kan låta olika!

Övningen kan göras svårare genom att låta eleverna sortera sina fynd: Sorteringen kan vara utifrån hur bokstaven ser ut (versal / gemen, olika typsnitt på bokstaven etc.) eller hur bokstaven låter / var i ordet den finns (i början av, i slutet av, inuti ordet).

Bokstäverna, orden och bilderna klistras upp på arbetsbladet utifrån hur de har sorterats. Sätt gärna upp arbetsbladen på väggen och låt varje grupp berätta om sin bokstav och hur de har gjort sin sortering.

Uppföljning Bokstavsjakten passar även bra som hemuppgift då eleven får möjlighet att arbeta enskilt med en viss bokstav och dess bokstavsljud.