Stavelser - djur

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med stöd och hjälp av bilder.

Avkodning

Skriv ut!

Lätt (Skolstil)

Svår

Svår (Skolstil)

Beskrivning

Skriv ut en eller flera av filerna. Laminera pappret och/eller klipp isär bilderna och stavelserna. Låt eleverna jobba enskilt eller i par med att ljuda stavelserna och para ihop dem med bilderna.

För elever som inte ännu läser på egen hand kan man istället jobba med bilderna och lyssna på orden - hur låter ordet? Klappa stavelserna tillsammans.

Övningen går att variera i svårighetsgrad genom antalet stavelser.

  • Lätt innehåller två stavelser
  • Svår innehåller 3-4 stavelser