Ordkort - djur

Här får eleverna träna både sin avkodning och bygga upp sitt ordförråd på ett lekfullt sätt genom att para ihop ord med bild.

Avkodning

Skriv ut!

Medel

Svår

Lätt (Skolstil)

Medel (Skolstil)

Svår (Skolstil)

Beskrivning

Skriv ut en eller flera av filerna. Laminera pappret och/eller klipp isär bilderna och orden.

Sprid ut bilderna och orden på ett bord. Välj om motiven ska vändas uppåt eller nedåt beroende på svårighetsgrad. Låt eleverna jobba enskilt eller i mindre grupper med att ljuda orden och para ihop dem med bilderna. Bilderna kan även användas för att spela memory med poäng där den som fått flest par i slutet vinner.