Påsklovsjakt på Jagharläst.se

Varje dag under hela påsklovet finns nya faktatexter om kända platser i världen att läsa och lösa.

Läsförståelse

Skriv ut!

Bokmärken (sv/v)

Diplom (färg)

Diplom (sv/v)

Beskrivning

Faktatexter, geografi & allmänbildning på en gång

Liksom ett klassiskt kinderägg innehåller vår Påsklovsjakt flera olika överraskningar. Vi vill slå ett slag för läsning av faktatexter och bidra till elevernas allmänbildning och geografikunskap om världen. Varje dag finns en ny kort text om ett land, en stad eller en känd plats bakom ett påskägg. Med hjälp av ledtrådarna är det elevernas uppdrag att klura ut landet, staden eller platsen.

Varje dag eleven har läst och klurat ut platsen omvandlas utmaningen till en bokstav. I slutet av lovet har eleven samlat ihop bokstäver som tillsammans bildar ett hemligt ord. Kanske kan eleven lista ut vilket ordet är eller så kan ni hjälpas åt i klassen efter lovet!

Img

Vad krävs för att kunna använda jagharläst.se? Eleverna har en egen inloggning för att komma åt jagharläst.se. Dessa sk elevkoder skapas när du lägger till elever på ditt LegiLexi-konto. Så här hittar du dem:

  1. Logga in på ditt lärarkonto på www.legilexi.org
  2. Klicka på ”JAGHARLÄST”-knappen längst upp till höger på sidan
  3. Skriv ut dina elevers personliga BOKMÄRKEN med deras individuella inloggningskoder! Notera att du kan välja olika teman - höstlov, sportlov, jullov, påsklov, sportlov, sommarlov beroende på vilket lov det gäller. Elevernas kod är samma oavsett lov.

För att genomföra utmaningen så gör eleverna bara följande:

  • Logga in på jagharläst.se - Eleverna behöver få sin personliga elevkod för att komma in på jagharläst.se.
  • Klicka på aktuell dag - dagens namn eller datum
  • Läs och lös utmaningen. För varje utmaning eleven löser byts knappen ut till en bokstav.
  • Lista ut det hemliga ordet!