Finns ordet?

Dra två orddelar och sätt ihop till ett ord. Läs ordet och lista ut om ordet finns på riktigt eller inte. Tränar avkodning och ordförråd!

Avkodning

Skriv ut!

svåra ord

lätta ord (Skolstil)

svåra ord (Skolstil)

Beskrivning

Skriv ut, klipp ut korten och laminera gärna korten. De gröna korten innehåller 40 korta ord. De röda korten innehåller 20 lite svårare ord. Lägg korten i kuvert eller påsar märkta med "start" och "slut". Gör två kuvert till varje kortark, så att det blir 10 orddelar i varje kuvert.

Genomförande (förslag)

Samla eleverna. Dra en lapp från start-kuvertet och läs vad det står på lappen. Skriv upp ordets inledning på tavlan och dra en bokstavskombination från slut-kuvertet. Para ihop orddelarna. Hur låter det om man läser hela ordet? Blev det ett riktigt ord eller inte? Om det blir ett ord sparas ordet, om det inte blir ett riktigt ord läggs lapparna tillbaka i respektive kuvert.

Fortsätt med att låta en elev dra en lapp från början-kuvertet. Eleven läser upp det som står på lappen. Låt sedan nästa elev dra en lapp från slut-kuvertet som eleven läser upp för klassen. Tillsammans konstaterar ni om det blir ett riktigt ord eller inte. Om det blir ett riktigt ord sparas ordet på mattan, annars läggs lapparna tillbaka i respektive kuvert. Upprepa övningen med övriga elever tills ni har bildat samtliga tio ord som finns i de båda kuverten.

Arbete i par eller i mindre grupper Låt eleverna spela spelet parvis eller i grupper om fyra elever. Om de arbetar i grupp om fyra kan två barn samarbeta och spela mot ett annat par. Det par som fått ihop flest riktiga ord vinner. Eleverna ska hjälpa varandra att läsa och para ihop början och slut.

Låt eleverna spela spelet flera gånger. Vid nästa spelomgång kommer eleverna kanske att upptäcka att de kan bilda ytterligare ord av sina ordlappar.

Arbeta enskilt Bygga ord fungerar även mycket bra att göra enskilt. När eleven har parat ihop alla ord ska han/hon läsa orden för en vuxen. Därefter kan eleven skriva orden i sin skrivbok.

Uppföljning Övningen görs med fördel upprepande gånger. Träning ger färdighet och avkodningsförmågan förbättras. När eleverna är säkra på de lätta orden kan man gå vidare med de lite svårare orden.