Stavelser - vardag

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med hjälp och stöd av bilder.

Avkodning

Skriv ut!

Beskrivning

Skriv ut och laminera pappret och/eller klipp isär bilderna och stavelserna. Låt eleverna jobba enskilt eller i par med att ljuda stavelserna och para ihop dem med bilderna.

För elever som inte ännu läser på egen hand kan man istället jobba med bilderna och lyssna på orden - hur låter ordet? Klappa stavelserna tillsammans.