Bokstavsjakt utomhus

Träna på att hitta saker som innehåller olika bokstavsljud utomhus - på rasten, på utflykten eller under en lektion utomhus.

Läsförkunskaper

Skriv ut!

Beskrivning

Bokstavsjakten går ut på att hitta så många saker där ett eller flera bokstavsljud finns med.

Syftet med Bokstavsjakten är att bli säkrare på att känna igen bokstavsljuden samt träna på att identifiera enskilda ljud i ord (sk fonemanalys).

Förberedelser innan lektionen

  • Hitta ett begränsat område där det finns många saker att hitta utomhus - på skolgården, i lekparken osv.

  • Välj ut vilka bokstäver dina elever ska leta efter baserat på gruppens behov och förkunskaper. Börja gärna med några av de mest frekventa bokstäverna:: Aa / Ss / Ll / Oo / Rr / Ee / Nn / Ii / Vv / Mm. Skriv eventuellt ut bokstavskort för att kunna ge eleverna.

  • Öka svårighetsgraden genom att använda även andra bokstäver som eleverna känner igen och är förtrogna med.

Genomförande: Klassen delas in i grupper om 3-4 elever och varje grupp får en bokstav tilldelad till sig. Repetera varje bokstav. Hur ser den ut? Vad heter den? Hur låter den? Kan den låta på flera olika sätt? Låt sedan grupperna arbeta med att "jaga" efter sin bokstav:

  • Hitta saker som innehåller bokstaven - i början av, inuti och i slutet av ordet. Tänk på att ljudet kan låta olika!

  • Återsamling där varje elevgrupp visar upp sina föremål. Skriv gärna upp orden på sakerna som samlats in på ett papper / en bärbar whiteboard eller liknande.

Läraren berättar att bokstäverna tillsammans bildar ett hemligt ord. Uppgiften är att grupperna ska försöka komma på det hemliga ordet (saft).

Övningen kan göras svårare genom att låta eleverna sortera sina fynd: Sorteringen kan vara utifrån hur bokstaven låter / var i ordet den finns (i början av, i slutet av, inuti ordet). Man kan även ge elevgrupperna bokstäver som tillsammans bildar ett hemligt ord och låta eleverna försöka lista ut det hemliga ordet när uppdraget är utfört.

Uppföljning En uppföljning kan vara att låta eleverna bygga ordet (forma bokstäverna) med hjälp av material de hittar i naturen. Välj ut andra bokstäver som bildar andra hemliga ord och återanvänd övningen flera gånger och under flera årstider. Övningen kan även anpassas och användas inomhus!