Klappa stavelser

I denna lek får eleverna träna på att dela upp ord i stavelser. Att vara fonologiskt medveten på stavelsenivå är bra både för framtida läsning och skrivning.

Läsförkunskaper

Skriv ut!

Djur

Beskrivning

Att vara fonologiskt medveten på stavelsenivå innebär att ha förståelse för hur ett or kan delas upp i flera delar utifrån hur ordet låter och hur de olika delarna betonas. Varje stavelse innehåller en vokal = vokalprincipen. Det är viktigt att känna i hela kroppen var betoningen ligger och inte bara entonigt klappa stavelserna. Överdriv gärna! Eleverna kommer ha nytta av denna förmåga när de senare ska läsa och skriva.

Genomförande

  • Sitt i ring och klappa stavelserna samtidigt som ett namn sägs; Ma-ja / Wil-li-am / Em-ma / Cor-ne-li-a / osv. Fortsätt att tillsammans med eleverna klappa stavelser i samtliga elevers namn. Ställ er upp och stampa med foten – ett stamp per stavelse. Räkna efter varje namn hur många stavelser det blev. Vem har flest stavelser?

  • Eleverna går runt i rummet och hälsar på varandra genom att klappa stavelserna i sitt namn. När man möter en kompis som har lika många stavelser i sitt namn som man själv har, parar man ihop sig. Därefter går eleverna tillsammans och letar efter fler stavelsekompisar. När alla elever har hittat sina stavelsekompisar stannar alla upp. Varje grupp redovisar hur många stavelser de har genom att klappa alla namn i gruppen. Om det visar sig att någon elev har hamnat i fel grupp, välkomnar elevens stavelsekompisar henne in till den rätta gruppen.

  • Rita fyra eller fem kolumner på tavlan. Skriv rubriker vid varje kolumn; En stavelse, Två stavelser osv. Låt varje elev avgöra vilken kolumn det egna namnet ska placeras i och skriv dit namnen under rätt kolumn. Gå sedan igenom namnen och för resonemang, exempelvis vilka namn som har flest respektive minst antal stavelser, vilka var svårast och lättast att klappa till.

Andra varianter:

  • Stavelser finns i alla ord. Ni kan göra stavelseövningar med djur, saker som finns i klassrummet, saker i skogen, på rasten, i matsalen osv. Bara fantasin sätter gränser!