Utreda svåra ord & begrepp

Läsförståelsestrategi för att hantera när svåra ord dyker upp i texten. Hur tar jag reda på vad de betyder?

Läsförståelse

Skriv ut!

Beskrivning

Läsförståelsestrategier hjälper eleverna att bli mer aktiva, ifrågasättande, förutseende och “problemlösande” läsare, vilket i sin tur stärker förståelsen. För att vara effektiva måste lässtrategier användas upprepade gånger och bli en naturlig del av elevens läsande - helst närhelst en elev läser en text.

Lässtrategi vid svåra ord och begrepp man inte förstår:

  • Tips 1: Gå tillbaka och läs ordet en gång till, riktigt noga, och uttala varje stavelse. Ofta har man som läsare bara missat eller läst fel och då går det snabbt att åtgärda genom att läsa ordet igen.

  • Tips 2: Läs om hela meningen eller stycket en gång till. Andra gången man läser så kanske man kan förstå av sammanhanget vad det rör sig om. Här kan man även testa att hoppa över det svåra ordet och fundera på om det går att säga något annat i stället. Man kan även söka efter ledtrådar i texten, i bilder etc.

  • Tips 3: Dela upp ordet i orddelar. Försök att hitta grundordet, för- och efterled. Är det ett sammansatt ord - vilka ord består det av? Vad kommer först?

  • Tips 4: Fråga en expert. Om inget annat hjälper är det bäst att fråga någon som kanske vet.

Genomförande:

Strategin för att försöka förstå svåra ord och uttryck kan ni arbeta med vilken typ av text som helst.

  1. Låt eleverna läsa en text (tex nyhetsartikel, faktatext mm)

  2. Uppmana eleverna att markera de ord och/eller uttryck som de inte direkt förstår eller kan förklara

  3. Låt eleverna dela med sig av sina understrykningar och notera alla ord och uttryck som eleverna har strukit under

  4. Gå igenom och förklara strategin för gruppen

  5. Exemplifiera / modellera strategin i praktiken med ett eller flera ord och uttryck från elevernas lista.

  6. Tillämpa strategin gemensamt i grupp först därefter enskilt eller i mindre grupper.

Genom att använda denna övning vid olika lässammanhang kommer eleverna successivt utveckla sin förmåga att använda strategin. Det är viktigt att du som lärare är med och stöttar och påminner om strategin vid upprepade tillfällen för att den på sikt ska användas av eleven självständigt utan påminnelser eller stöttning från dig.