Konsonanter & vokaler

Låt eleverna träna vokaler och konsonanter i små grupper genom att bilda ord med hjälp av bokstäver.

Läsförkunskaper

Skriv ut!

Beskrivning

Skriv ut och förbered konsonant- och vokalkort. Välj eventuellt ut enstaka bokstäver utifrån hur långt eleverna har kommit i sin bokstavskunskap. Gör gärna flera uppsättningar så att flera grupper kan arbeta samtidigt. Eventuellt papper och pennor att skriva med.

Genomförande

  • Klassen delas in i grupper om 3-4 elever.
  • Dela ut en uppsättning med Konsonantkort till varje grupp.
  • Läraren drar ett kort ur Vokalpåsen och säger ljudet/ljuden för vokalen, till exempel /o/.
  • Varje grupp ska sedan hjälpas åt att bilda egna ord med hjälp av konsonanterna och vokalen /o/ som till exempel sol, ros, mos osv. Orden skriver gruppen ner på ett papper.
  • Efter cirka 5 minuter stoppar läraren.
  • Grupperna redovisar sina ord och läraren skriver dem på tavlan.
  • Läraren drar en ny vokal och övningen upprepas från punkt 4.

Övningen kan förenklas genom att endast ha med ett begränsat antal konsonanter respektive vokaler, exempelvis endast de man gått igenom.

Övningen kan även göras svårare genom att man läraren drar två vokaler och elevernas bildar ord som innehåller en av eller båda vokalerna.