Ordkort - adjektiv

Kort med vanliga adjektiv. Perfekt för att träna avkodning och bygga ordförråd!

Avkodning

Skriv ut!

Adjektiv (Skolstil)

Beskrivning

Adjektiv är en ordklass anger egenskaper (liten eller stor), eller tillstånd (vaken eller sömnig). Adjektiv talar om hur någonting annat, ofta ett substantiv, är eller uppfattas, till exempel "en fantastisk lärare".

En klassisk minnesramsa är: Adjektiven lär, hur saker eller personer är, till exempel sur och tvär.

Här har vi samlat många vanliga adjektiv som kan användas för att träna avkodning, men också för att bygga upp elevernas ordförståelse. Ordkorten kan användas på en mängd olika sätt, till exempel:

  • Välj ut tre ord som beskriver hur du / jag / skolan / maten / rasten / boken / filmen osv är
  • Läs orden och dela in dem i olika grupper, tex färger, humör, former
  • Ta ett / två / tre ord på måfå och säg sedan ordet / orden i en mening. Tex ful, grön, stor: Jag fångade en stor, grön fisk som var ful.