Liknelser

Utöka språkförståelsen genom att läsa och para ihop rätt liknelser.

Språkförståelse

Skriv ut!

Blandade

Beskrivning

Liknelser eller analogier som de också kan kallas är uttryck som förklarar något med hjälp av att likna det med något annat. Liknelser är ofta vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelser använder hjärnans förmåga att associera (=hitta tankeförbindelser) och kombinera information. Med liknelser kan man förklara hur något är. Man kan göra liknelser av nästan alla ord – bara fantasin sätter gränser!

Här har vi samlat en mängd vanliga svenska liknelser som eleverna kan arbeta med på olika sätt för att stärka sin språkförståelse, sitt ordförråd och sin uttrycksförmåga. Genom övningarna tränas även avkodning.

  • Para ihop en inledning med ett avslut. Läs upp. Passar det ihop? Varför / varför inte.
  • Liknelse-memory: Vänd lapparna upp-och-ner och spela ett klassiskt memoryspel med liknelser (när eleverna kan dem).
  • Gör egna liknelser: Beskriv hur ett ord är genom att jämföra det med något annat.
  • Dagens känsla: Hur känner man sig idag? Är jag sur som en citron, arg som ett bi, glad som en lärka, fri som en fågel, tung som bly eller något annat? Låt eleverna hitta sin favoritliknelse!