Läs & gör

Träna läsförståelse och avkodning på ett lekfullt och roligt sätt. Låt eleverna läsa korta uppmaningar och göra det som står på lapparna.

Avkodning

Skriv ut!

Läs & gör (Skolstil)

Beskrivning

Skriv ut våra läsremsorna eller skapa egna. Klipp isär remsorna, vik och lägg i en lämplig behållare.

Övningen går att variera på flera olika sätt, till exempel:

  • Lätt/introduktion: Läraren drar en lapp och läser den högt. Alla i klassen följer uppmaningen.
  • Medelsvår: Läraren delar ut lappar i tur och ordningen till eleverna, som läser dem högt och följer uppmaningen. Här kan läraren välja texterna efter elevernas individuella förmågor.
  • Svår: Eleverna turas om att dra en lapp och läsa den högt. Eleven följer uppmaningen.