Var hör du ljudet?

I denna övning tränas elevernas fonemiska medvetenhet genom att identifiera var ett visst ljud (fonem) finns i ett ord.

Läsförkunskaper

Beskrivning

Fonem, ljuden i våra ord, är mycket abstrakta och ibland svåra att uppmärksamma. I vanligt tal är det ofta svårt att urskilja de enskilda fonem som ett ord är uppbyggt av. Ljuden smälter ofta samman och bildar en enhet, men i denna övning tränas förmågan att dela upp ord i ljud upp. Genom att vara fonologiskt medveten på fonemnivå läggs en mycket god grund till både läsning och skrivning på sikt. Det finns olika svårighetsnivåer vad gäller fonem:

  • Ljud: Så kallade hållkonsonanter som s / l / r / m / n / är ofta lättare att "hitta" än de konsonanter som bildas mer "explosivt" i munnen, sk klusiler: p / t / k / b / d / g /.

  • Placering: Var i ordet ett fonem är spelar roll för svårighetsnivån. Enklast är initiala fonem, dvs ljud i början av ordet. Därefter kommer sist i ord, finala fonem, i svårighetsnivå. Svårast är att identifiera mediala fonem, dvs ljud inuti ord.

  • Konsonantgrupper: Fonem i konsonantgrupper är oftast svårare att identifiera än fonem i konsonant-vokal-konsonantföljd. Tex är /v/ svårare att identifiera i ordet svan än i ordet vas.

Genomförande

  1. Förbered dig genom att ta fram ca 10-20 olika saker/bilder som börjar på, innehåller eller slutar med de öljud du vill att eleverna ska öva på idag. Förbered också bokstavskort med de ljud ni ska öva för dagen.

  2. Samla eleverna så att alla kan se sakerna och bokstavskorten när du visar dem. Sitt mittemot eleverna och ha med påsen med föremål eller bilder.

  3. Ta upp ett av föremålen och fråga eleverna vad det är, ex får. Vilka ljud hörs i ordet får? FFFFF-åååå-rrrr- Dra ut på ljuden. Låt eleverna härma dig och ”smaka” på ljuden f, å och r. Kan de höra vilket ljud som kommer först i ordet? Sist i ordet? Inuti ordet?

  4. Ta fram / skriv upp bokstäverna ni identifierat. F / Å / R .

  5. Fortsätt med ett nytt föremål ur påsen. Låt eleverna lyssna och ”smaka” på ljuden i ordet och lägg sedan saken på det bokstavsljud som den börjar med / slutar på / har inuti sig. Fortsätt att ta saker ur påsen och lyssna och ”smaka” på ljuden och välj ut på rätt bokstäver.

Bonusövning: Leta ord som börjar på, innehåller eller slutar med samma ljud Här kan eleverna arbeta i par och det går även bra att rita de saker som de inte hittar. Eleverna kan leta i klassrummet, på fritids eller ute.

Samtliga föremål/teckningar placeras på ett bord och tillsammans går ni igenom orden. Låt föremålen ligga kvar under någon vecka. Då har ni möjlighet att repetera bokstavsljuden tillsammans.