Inferenser

Att göra inferenser handlar om att läsa information "mellan raderna", och koppla information i texten till den kunskap man redan har.

Läsförståelse

Skriv ut!

Beskrivning

Läsförståelsestrategier hjälper eleverna att bli mer aktiva, ifrågasättande, förutseende och “problemlösande” läsare, vilket i sin tur stärker förståelsen. För att vara effektiva måste lässtrategier användas upprepade gånger och bli en naturlig del av elevens läsande - helst närhelst en elev läser en text.

Att göra inferenser handlar om att förstå hur en text hänger ihop och att kunna koppla information "mellan raderna" samt att koppla innehållet i texten till den kunskap man redan har. Detta kan ske både på en lokal nivå, när information i olika meningar ska integreras med varandra, eller på en global nivå, när information som finns i texten ska sättas i ett större sammanhang som kräver förförståelse hos läsaren:

  • Exempel på inferenser på lokal nivå är användandet av olika pronomen och även synonymer eller kategoriexempel: "Alva önskade sig en hundvalp. Hon längtade till julafton", eller "Han såg de skrämda djuren fara fram genom skogen. Rådjuren hoppade över buskar och snår."

  • Exempel på inferenser på global nivå kan t.ex. vara att vi kan kan dra slutsatsen att en berättelse utspelar sig på en skola utifrån nyckelord som "lärare", "klassrum" och "rast".

Genomförande: För att öva på att göra inferenser kan ni arbeta med vilken typ av text som helst.

  • Förberedelser: Läs igenom den aktuella texten och fundera ut lässtopp. Fundera kring vilka inferenser eleverna måste göra för att förstå texten. Markera dem så att du kan lyfta fram och diskutera dem med eleverna.

  • Innan läsningen: Dela ut lektionstexten eller ta upp texten på storbild.

  • Under läsningen: Högläs texten. Vid lässtoppen ställer du frågor till eleverna som bara kan besvaras genom att göra inferenser. Det kan vara frågor som inleds med ”Vem?”, ”Vad?”, ”Var?”, ”När?”, ”Vilken?” och ”Varför?”

  • Efter läsningen: Diskutera vad eleverna har tränat på och vilken nytta de hade av strategin att göra inferenser. Att göra inferenser kräver mycket träning och genom att arbeta med det aktivt blir eleverna medvetna om att allt inte står uttryckt i texten utan att man ibland måste leta ledtrådar eller koppla till sina egna erfarenheter.

Genom att använda denna övning vid olika lässammanhang kommer eleverna successivt utveckla sin förmåga att använda strategin. Det är viktigt att du som lärare är med och stöttar och påminner om strategin vid upprepade tillfällen för att den på sikt ska användas av eleven självständigt utan påminnelser eller stöttning från dig.