Idiomatiska uttryck

Öka språkförståelsen genom att läsa och prata om idiomatiska uttryck.

Språkförståelse

Skriv ut!

Förklaringar

Facit

Beskrivning

Idiomatiska uttryck är fasta uttryck med en egen innebörd som inte framgår av de enskilda ordens betydelse som tex "ha fjärilar i magen". Uttrycket beskriver i detta fall den fladdrande känsla man ibland får i magen när man är nervös vilket inte framgår direkt av orden som ingår i uttrycket. Idiomatiska uttryck måste läras in genom att man stöter på dem, läser dem, funderar kring och använder dem.

Här har vi samlat en mängd svenska idiomatiska uttryck som kan användas i en mängd olika former av övningar:

  • Para ihop rätt uttryck med rätt beskrivning
  • Idiomanalys: Läs ett idiomatiskt uttryck och diskutera och analysera vad det kan ha för ursprung och varför det kan tänkas blivit så.
  • Idiom-memory: Vänd lapparna upp-och-ner och spela ett klassiskt memoryspel med idiomatiska uttryck och deras beskrivning.
  • Använd idiomatiska uttryck: Exemplifiera alltid hur man kan använda ett idiomatiskt uttryck. Till exempel: "Är det någon här idag som känner att de har fjärilar i magen? Varför känns det så?" Låt eleverna själva använda uttrycken i såväl tal som skrift.