Se till att alla elever lär sig läsa så tidigt som möjligt!

Läsa-skriva-räknagarantin satte fingret på det forskning har visat i decennier - att elevanpassad undervisning och tidiga insatser är det som kommer få fler elever att lära sig läsa ordentligt. Med LegiLexi kan ni inte bara identifiera elevernas behov utan dessutom mäta förbättringen!

Forskningsbaserat, digitalt & gratis

LegiLexis verktyg kartlägger elevers läsfärdigheter på färdighetsnivå och kan användas så tidigt som i förskoleklass. Testerna, som är utvecklade och kvalitetssäkrade av svenska läsforskare, är digitala och går snabbt att genomföra.

Tack vare att vi är en stiftelse är testerna helt gratis att använda för såväl elever, skolor och skolhuvudmän. Ingen upphandling behövs utan LegiLexi kan implementeras helt utan att ni behöver köpa in vare sig utrustning, licenser eller utbildning.

Följ eleverna tidigt så att alla lär sig läsa

Genom att fokusera på de första skolåren, när eleverna faktiskt bör lära sig läsa, eliminerar ni på sikt behovet att screena hela klasser i äldre årskurser. Målet bör ju vara att man som skolledare, skolhuvudman, lärare eller speciallärare/-pedagog redan i lågstadiet vet exakt vilka elever som har vilka behov och självklart fortsätta stötta eleverna så länge de behöver det.

LegiLexi kartlägger den tidiga läsförmågan från grundläggande läsförkunskaper till fungerande läsning med god förståelse. Med LegiLexi kan ni följa elevernas läsutveckling över tid från nybörjare till fullfjädrad läsare.

Tack vare hur våra tester är designade fungerar LegiLexi som ett formativt stöd som både identifierar elever i farozonen för att misslyckas i sin läsinlärning och även de elever som redan läser bra och som kanske behöver mer utmaningar för att utvecklas till sin fulla potential. Med olika färdighetstester får man dessutom detaljerad insikt i exakt var varje enskild elev har sina styrkor och svagheter.

Vad ingår i LegiLexi?

  • Digital testportal med färdighetsspecifika tester som kartlägger alla elevers hela läsförmåga från läsförkunskaper till avancerad läsförståelse
  • Analysportal för skolans personal där alla resultat sammanställs på klass- och elevnivå
  • Övningsbank med färdighetsspecifika övningar som kan användas direkt i undervisningen
  • Fortbildningsmaterial för de som arbetar med eleverna
  • Jagharläst.se - ett digitalt verktyg för att öka läsningen utanför skolan där vi tillhandahåller färdiga lovutmaningar för alla lov.

Vi hjälper er hela vägen i mål

Vill ni implementera LegiLexi som en del av ert systematiska kvalitetsarbete hjälper vi gärna till med

  • Föreläsningar och utbildning digitalt för alla de som ska använda verktyget
  • Support för användarna vid behov

Dessutom stöttar vi självklart er i det fortsatta arbete med huvudmannarapporter och statistik vid behov. Att lära sig läsa tar tid och dessutom kommer ju nya generationer blivande läsare så det är ett arbete som aldrig tar slut…

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att boka in en föreläsning, teckna ett pub-avtal eller för att veta mer om LegiLexi!

T.ex. “Jag kan inte logga in på...”

Oj, något blev fel!