GDPR

Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra verktyg. Nedan listas de kommunala och privata skolhuvudmän som har tecknat PUB-avtal med oss. Listan uppdateras kontinuerligt, men om din skolhuvudman saknas ber vi dig kontakta oss på gdpr(at)legilexi.org.

Vi har samlat alla huvudmän med avtal i ett öppet dokument där du enkelt kan söka. Nedan finns även logotyperna på de flesta av de kommuner och privata aktörer vi har tecknat avtal med.

 

Kommunala skolhuvudmän som har tecknat avtal med LegiLexi:

 

   Arjeplogs kommun                

 

                            

 

 

                 

 

 

                         

 

 

                           

 

 

                       

 

 

                       

 

 

                                  

 

 

                                         

 

 

                     

 

                             

 

      Huddinge kommun          Hudiksvalls kommun                   

 

 

                              

 

 

                                  

 

 

                           

 

 

                          

 

 

                             

 

 

                     

 

          

                                  

 

                       

        

 

                             

 

 

                           

 

 

                    

       

 

                                        

 

                                         Nacka kommun    

 

 

                                       

 

 

                                      

 

 

            Oskarshamns kommun               

 

 

               Robertskors kommun    

 

 

                                

 

 

                                        

 

 

                                     

 

 

            (**)                       

 

 

                                        

 

 

.                                        

 

 

   Tierps kommun                

 

 

                                         

 

 

                 

 

 

              .                      

 

 

                     

 

 

                                                  

 

 

                          

 

 

                                       

 

 

                          

 

 

                                            

 

 

                         

 

 

.                          

 

 

          

 

 

Privata skolhuvudmän som har tecknat avtal med LegiLexi:

 

                                  

 

                           

 

                      VRS Fisksätra

 

* = listan senast uppdaterad 2021-10-27

** = Stockholms stad har genomfört en informationssäkerhetsklassning och riskanalys gällande vår tjänst. Utifrån klassningen har ett samverkansavtal och ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknats utifrån Stockholms stads egna mallar.

 

I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i Sverige och hela EU och ersatte då personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter. Detta är mycket viktigt för utbildningsväsendet och för elevers rättigheter och för LegiLexi är det självklart att följa den nya lagstiftningen och ytterligare värna om individens integritet.

På LegiLexi värnar vi om datasäkerhet och hög integritet.

 • Vi efterfrågar och lagrar endast den persondata som krävs för att leverera våra tjänster och produkter
   - Begränsat till elevers namn (frivilligt), födelseår (frivilligt), födelsemånad (frivilligt), kön (frivilligt), kursplan (frivilligt) samt årskurs (frivilligt)
    - Till varje elev kopplas användargenererade testresultat vilka ligger till grund för att kunna leverera tjänsten
 • Vi säkerställer att all data som lagras gör det på ett säkert sätt:
   - All elevdata är lagrad i krypterat format på Microsoft Azures servrar inom EU
   - Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla underleverantörer som på olika sätt kan komma åt med persondata via LegiLexis system och verktyg
 • Vi gör det enkelt att se vilken data som är registrerad på elevnivå. Den lärare som registrerat eleven kan enkelt radera eleven inklusive den användargenererade persondatan.
 • Vi tillhandahåller ett standardiserat Personuppgiftsbiträdesavtal för skolhuvudmän som tar sin utgångspunkt i SKR:s mallar. Signeringen sker digitalt varefter båda parter erhåller en signerad PDF av avtalet inklusive bilagor.
 • Lärare/personal på skolorna godkänner våra Användarvillkor innan de kan använda tjänsten. De personuppgifter som lagras avseende lärare är begränsat till namn, epostadress, telefonnummer, arbetsplats (kommun och skola) samt yrkesroll.

 

Kontakta oss om du har frågor eller vill teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal - gdpr@legilexi.org