Registrera dig och kom igång redan idag!

Registrera dig som LegiLexi-lärare och få gratis tillgång till LegiLexis kvalitetssäkrade och heltäckande läsfärdighetstester!

 

  • Nio deltester kartlägger elevernas nivåer inom olika läsfärdigheter
  • Resultatredovisning på såväl klass- som individnivå
  • Identifierar elevers styrkor och svagheter
  • Självrättande och minimal administration
  • Möjlighet att snabbt sätta in rätt resurser där det behövs
  • Och sist men inte minst lägga tid och resurser på rätt saker: