Nya tester för mellanstadiet

Med start höstterminen 2024 kommer nya tester lanseras för årskurs 4-6. För att du snabbt ska komma igång med testerna erbjuder vi möjligheten att delta i en av våra två öppna föreläsningar om dessa nya tester: 12/8 kl 13-14:30 eller 15/8 kl 9-10:30. Anmäl dig via knappen nedan:

Anmäl dig till föreläsning

Mellanstadietesterna utgår från Simple View of Reading och består av:

Avkodning

  • Ord på en minut - AVK1
  • Nonsensord på en minut - AVK2

Språkförståelse

  • Ordförråd - ORD2
  • Hörförståelse - HÖR2

Läsförståelse

  • Faktatexter - LÄS3
  • Skönlitterära texter - LÄS4

Rättstavning - valfri del

  • Enkla (ljudenliga) ord - DIK1
  • Svåra (ljudstridiga) ord - DIK2

Screena för att hitta svaga elever

Testerna på mellanstadienivå är screeningtester med syftet att identifiera svaga elever i behov av extra stöttning. Testerna är inte gjorda för att mäta starka elevers utveckling.

Vår rekommendation är därför att genomföra testning i början av varje läsår under mellanstadiet. För elever som identifierats som svaga finns möjligheten att genomföra ytterligare tester på lågstadienivå samt att följa upp eleven vid ytterligare två tillfällen under läsåret.

Utprovning

De nya testerna är utprovade på runt 20 000 elever i årskurs 4-6 under läsår 2022/2023 och 2023/2024.

Mer information kommer inom kort

Just nu pågår de sista finjusteringarna av testerna, den slutliga nivåindelningen och framtagningen av diagram, tabeller och andra analysunderlag. Målsättningen är att allt ska vara på plats i samband med skolstart i augusti.