Boken "Lära barn att läsa"
  • Klicka här för att ladda ner e-boken Lära barn att läsa! 
  • Vill du ha pappersversionen av boken så finns den att beställa via exempelvis Bokus och Läromedia.
  • För universitet och högskolor erbjuder vi möjligheten att få gratis böcker till alla era studenter om de används som obligatorisk kurslitteratur på kurser som ingår i Grundlärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet samt Förskollärarprogrammet. Vi kan inte skicka böcker till enskilda studenter utan endast direkt till universitet och högskolor. Kontakta oss för mer information eller för att beställa böcker till dina studenter.

 

Hur lär man sig egentligen att läsa och vad bör man tänka på som lärare när man ska lära elever att läsa?

Den här boken sammanfattar forskningen och vad vi vet om läsinlärning och läsutveckling, samt ger handfasta tips och råd på vägen. Inledningsvis presenteras en modell som kallas The Simple View of Reading. Den förklarar vad läsning är och vilka färdigheter som krävs för att kunna läsa. Därefter ges en kort introduktion till hur hjärnan fungerar och hur man med kunskap om den kan bidra positivt till barns lärande generellt och barns läsinlärning specifikt.

Resten av boken går in på djupet i läsningens tre huvuddelar: avkodning, språkförståelse och läsförståelse. Inom avkodning kan du läsa om hur avkodningen vilar på en grund av språkljud och bokstavskunskap och hur den förhoppningsvis utvecklas från alfabetisk till automatiserad under lågstadieåren. Här finns också ett kapitel om dyslexi. I efterföljande del kan du läsa om hur språkförståelsen bidrar till och utgör en del av läsförståelsen. Här finns avsnitt om bland annat ordförrådet och språkstrukturen. Även svenska som andraspråk har fått ett eget kapitel.

I slutet knyts allt ihop och denna del av boken handlar om läsförmåga via kapitel om läsflyt och läsförståelse. Boken avslutas med att presentera alla medverkande författare och där hittar du utöver alla referenser även en begreppslista där du enkelt kan hitta förklaringar och definitioner till fackord och termer som tas upp i boken.