Testperioder

På LegiLexis hemsida administrerar du dina klasser och elever samt får tillgång till alla resultat efter genomförd testning. Här hittar du dina klassers klasskod och PIN-koden du behöver för att genomföra testning via testportalen. Här finns även möjlighet att byta lösenord, flytta och dela elever och klasser samt en formativ vägledning. Här är en kort film som introducerar dig till vår hemsida.

Vad är en testperiod?

En testperiod är precis vad det låter som, en period under vilket du kan genomföra testerna. LegiLexi har tre testperioder varje läsår – under varje testperiod så kan varje elev genomföra testerna en gång.

Höst: 1 augusti – 30 november

Vinter: 1 dec – 31 mars

Vår: 1 april – 31 juli 

 

Varför finns det flera testperioder?

För att LegiLexis verktyg ska stödja ett formativt arbetssätt som hjälper barnen utvecklas rekommenderar vi starkt att du genomför testet 3 gånger per läsår. Då kan du sätta in åtgärder i tid och utvärdera deras effektivitet kontinuerligt. Om testet genomförs för sällan riskerar det att endast bli en summativ utvärdering av elevernas kunskaper. Se årsöversikten här.

 

Vi hann inte klart med alla elever innan perioden stängdes, vad gör vi nu?

Det händer att man inte hinner göra klart alla elever utan hamnar mitt i brytpunkten mellan två testperioder. Det finns då två val att göra:

 • Merparten av eleverna har kompletta resultat för förra perioden - endast få deltester saknas på få elever
  Genomför dessa deltester med de elever som saknar resultat och flytta manuellt tillbaka deras "nya" resultat in på deras poänglista för föregående period
 • Merparten av eleverna har inte genomfört testerna förra perioden
  Gör antingen om alla tester med alla elever eller flytta "fram" de poängresultat som de elever som hann starta innan brytpunkten har fått registrerat

Här är en kort film om hur du raderar och/eller flyttar resultat.

 

Hur flyttar jag poängresultat mellan olika testperioder?

Om du råkat få testresultat splittade mellan två testperioder för eleverna i en klass pga brytpunkten så går det att manuellt flytta fram eller tillbaka poängresultat. Gör följande:

 1. Logga in på ditt konto på legilexi.org
 2. Klicka till Testning / Registrera resultat
 3. Välj rätt klass (om du har fler)
 4. Välj elev
 5. Välj testomgång (endast innevarande och föregående testomgångar kan redigeras / ändras)
 6. Skriv av elevens poängresultat från omgången du vill flytta från
 7. Byt till rätt testomgång
 8. Skriv in elevens poängresultat på respektive deltest
 9. Klicka Spara.

Om du flyttar resultat bakåt i tiden vill du sannolikt även radera resultaten i innevarande period så att du senare ska kunna genomföra testningen på nytt. Gör då som ovan, men i tillägg på #6 så raderar du siffrorna och klickar spara här. På så vis nollställs testningen och kan genomföras på nytt.

Här är en kort film om hur du raderar och/eller flyttar resultat.