Resultat

LegiLexis tester består av nio olika deltester. Varje deltest undersöker hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling inom ett specifikt område eller en specifik färdighet. Resultaten sammanvägs sedan inom läsningens tre huvudområden (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) och sätts i relation till målen för respektive årskurs.

Var hittar jag resultaten?

När eleverna har genomfört testerna laddas resultaten upp till ditt konto på LegiLexis hemsida. Logga in och klicka på "Testning" och välj därefter om du vill se klassöversikten (Klassresultat) eller gå direkt till en specifik elev (Elevresultat). Observera att du här kan växla mellan trestperioder, klasser och elever.

 

Vi har använt papperstesterna - hur får jag in resultaten?

När du har genomfört testningen och rättat dem loggar du in på ditt konto hos LegiLexi och väljer "Testning" och därefter Registrera resultat. Fyll i antalet rätt och kom ihåg att klicka på "spara" innan du byter till nästa elev!

 

Min elev har gjort testet digitalt, men resultatet syns inte på hemsidan?

Efter att eleven avslutat respektive deltest laddas resultaten automatiskt upp till hemsidan. Om du är inloggad på ditt lärarkonto kan du behöva uppdatera sidan för att resultaten ska synas. Det gör du genom att klicka på "snurrpilen" till vänster om url:en.

Var också observant så att du valt rätt klass och testperiod när du letar efter resultaten!

Om du fortfarande inte ser resultaten på eleven kan du maila oss på support@legilexi.org så försöker vi hjälpa till.

 

Vissa av mina elever har inte gjort alla deltester - vad gör jag då?

Om inte alla deltester inom ett visst område (Avkodning, Språkförståelse eller Läsförståelse) har genomförts så ges eleven ingen sammanfattande nivå för denna del. Du kan ändå alltid se vilka deltester eleven har resultat inom och vilken nivå eleven har nått via sidan Elevresultat

Låt elever som av någon anledning missat att göra vissa deltester göra dem så snart som möjligt så att alla elever är testade inom samma tidsram.  

 

Målnivåer

Vad innebär nivåerna?

LegiLexi använder en nivåskala med graderingen 1-6. Varje deltestresultat översätts till en nivå baserat på testets svårighetsgrad och de nationella målen applicerade på just det området. Till nivåskalan har vi även kopplat målen för årskurs 1-3, så att 

  • Nivå 5 = Mål VT åk 3
  • Nivå 4 = Mål VT åk 2
  • Nivå 3 = Mål VT åk 1

Vad innebär de olika färgerna?

För elever i åk1-3 visas vissa resultat färgkodade.

  • Grönt = har uppnått minst målet för sin egen årskurs 
  • Gult = Nära att nå målet för sin årskurs
  • Orange = Har långt kvar att nå målen för sin årskurs

  

När resultaten inte verkar stämma

LegiLexis test är en mätpunkt som måste kompletteras med helhetsbilden som du som lärare har. Ett test är helt enkelt inte bättre än de förutsättningar som det genomfördes under. En trött, omotiverad eller ofokuserad elev kan prestera sämre än sin förmåga – på samma sätt kan en elev som sneglat på bordsgrannen helt plötsligt ”prestera” mycket bättre än sin förmåga.

Hur gör man en fördjupad analys?

I din analys börjar du kanske med att titta på klassammanställningen. I denna är alla elevers resultat sammanfattade i de olika huvudområdena (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse). Här visas den för eleven lägsta uppnådda nivån inom respektive område. Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om hur du analyserar klassens resultat.

Klicka på elevens namn under klassresultat för att komma direkt till elevens individuella sida

På elevsidan kan du titta i diagrammet med alla deltester se elevens nivåer inom respektive deltest vilket kan underlätta din analys. LegiLexi tillämpar en restriktiv bedömning, dvs vi har tätt mellan maskorna för att inte riskera att "släppa igenom" elever som kanske egentligen behöver extra hjälp och stöd. Det kan i praktiken innebära att du som känner eleven och som kan bedöma helheten kommer fram till att eleven är "grön", dvs har nått målen för sin årskurs, medan LegiLexis bedömning kan vara tuffare. 

Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om att analysera elevens resultat.

 

Hur kan en elev som kan läsa få en låg nivå på Avkodning?

Det kan bero på några olika anledningar. I diagrammet deltestresultatElevresultat kan du se hur eleven presterade i de olika läsfärdigheterna.

Det är den lägsta nivån på de olika läsfärdigheterna inom avkodning som bestämmer elevens sammanslagna nivå för avkodning. För en elev som kan avkoda men fortfarande inte fått upp läshastigheten kan detta påverka resultatet. Även en lite slarvig/omotiverad elev kan ge utslag på avkodningsförmågan.

Vad innebär resultatet på Avkodning?

För varje huvudområde (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) visas den för eleven lägsta uppnådda nivån inom det området. Detta innebär att en elev kan ha nått högsta nivån inom vissa deltester, men ändå få en sammanfattande nivå som är väsentligt mycket lägre om något deltest har haft en låg resultatnivå.

I sammanfattningen för Avkodning ingår deltesterna Fonologisk medvetenhet, Bokstavskunskap, Alfabetisk avkodning och Ortografisk avkodning.

Vad innebär resultatet på Språkförståelse?

För varje huvudområde (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) visas den för eleven lägsta uppnådda nivån inom det området. Detta innebär att en elev kan ha nått högsta nivån inom vissa deltester, men ändå få en sammanfattande nivå som är väsentligt mycket lägre om något deltest har haft en låg resultatnivå.

I sammanfattningen för Språkförståelse ingår deltesterna Ordförråd och Hörförståelse.

Vad innebär resultatet på Läsförståelse?

För varje huvudområde (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) visas den för eleven lägsta uppnådda nivån inom det området. Detta innebär att en elev kan ha nått högsta nivån inom vissa deltester, men ändå få en sammanfattande nivå som är väsentligt mycket lägre om något deltest har haft en låg resultatnivå.

I sammanfattningen för Läsförståelse ingår deltesterna Läsförståelse kort text (åk1-3), Läsförståelse lång text (åk2-3) och Läsförståelse faktatext (åk3). Detta innebär att nivåerna för elever som går i åk 1 endast baserar sig på vad de presterade på det första läsförståelsetestet, medan elever i åk 2 får den lägsta uppnådda nivår på de två första läsförståelsetesterna och elever i åk 3 bedöms baserat på resultaten i alla tre deltesterna.