Resultat

LegiLexis tester består av nio olika deltester. Varje deltest undersöker hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling inom ett specifikt område eller en specifik färdighet. Resultaten sammanvägs sedan inom läsningens fyra huvudområden (Läsförkunskaper, Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) och sätts i relation till målen för respektive årskurs. 

Var hittar jag resultaten?

När eleverna har genomfört testerna laddas resultaten upp till ditt konto på LegiLexis hemsida. Logga in och klicka på "Testning" och välj därefter om du vill se klassöversikten (Klassresultat) eller gå direkt till en specifik elev (Elevresultat). Observera att du här kan växla mellan trestperioder, klasser och elever.

 

Vi har använt papperstesterna - hur får jag in resultaten?

När du har genomfört testningen och rättat dem loggar du in på ditt konto hos LegiLexi och väljer "Testning" och därefter Registrera resultat. Fyll i antalet rätt och kom ihåg att klicka på "spara" innan du byter till nästa elev!

 

Vi hann inte klart innan perioden stängdes. Vad gör vi nu?

Det händer att man inte hinner göra klart alla elever utan hamnar mitt i brytpunkten mellan två testperioder. Det finns då två val att göra:

 • Merparten av eleverna har kompletta resultat för förra perioden - endast få deltester saknas på få elever
  Genomför dessa deltester med de elever som saknar resultat och flytta manuellt tillbaka deras "nya" resultat in på deras poänglista för föregående period. 
 • Merparten av eleverna har inte genomfört testerna förra perioden
  Gör antingen om alla tester med alla elever eller flytta "fram" de poängresultat som de elever som hann starta innan brytpunkten har fått registrerat

 

Hur flyttar jag resultat mellan olika testperioder?

Om du råkat få testresultat splittade mellan två testperioder för eleverna i en klass pga brytpunkten så går det att manuellt flytta fram eller tillbaka poängresultat. Gör följande:

 1. Logga in på ditt konto på legilexi.org
 2. Klicka till Testning / Registrera resultat
 3. Välj rätt klass (om du har fler)
 4. Välj elev
 5. Välj testomgång (endast innevarande och föregående testomgångar kan redigeras / ändras)
 6. Skriv av elevens poängresultat från omgången du vill flytta från
 7. Byt till rätt testomgång
 8. Skriv in elevens poängresultat på respektive deltest
 9. Klicka Spara.

Om du flyttar resultat bakåt i tiden vill du sannolikt även radera resultaten i innevarande period så att du senare ska kunna genomföra testningen på nytt. Gör då som ovan, men i tillägg på #6 så raderar du siffrorna och klickar spara här. På så vis nollställs testningen och kan genomföras på nytt.

 

Min elev testade på fel elevs namn - vad gör jag nu?

Om du råkat få testresultat registrerat på fel elev så vill du flytta poängresultaten från en elev till en annan. Den elev som genomfört testningen ska alltså få sina resultat på sig och den elev vars tester genomfört ska få chans att göra testerna själv. Gör följande:

 1. Logga in på ditt konto på legilexi.org
 2. Klicka till Testning / Registrera resultat
 3. Välj rätt klass (om du har fler)
 4. Välj eleven som råkat få resultaten på sitt namn
 5. Skriv ner poängresultaten på ett papper
 6. Radera därefter siffrorna
 7. Klicka Spara
 8. Byt till eleven som genomförde testningen
 9. Skriv in elevens poängresultat på respektive deltest
 10. Klicka Spara.

När detta är genomfört kommer elevens om genomförde testerna ha fått in resultaten på sin sida och eleven vars tester som användes kommer nu ha "öppna" tester som går att genomföra igen.

 

Min elev har gjort testet digitalt, men resultatet syns inte på hemsidan?

Efter att eleven avslutat respektive deltest laddas resultaten automatiskt upp till hemsidan. Om du är inloggad på ditt lärarkonto kan du behöva uppdatera sidan för att resultaten ska synas. Det gör du genom att klicka på "snurrpilen" till vänster om url:en.

Var också observant så att du valt rätt klass och testperiod när du letar efter resultaten!

Om du fortfarande inte ser resultaten på eleven kan du maila oss på support@legilexi.org så försöker vi hjälpa till.

 

Vissa av mina elever har inte gjort alla deltester - vad gör jag då?

Om inte alla deltester inom ett visst område (Avkodning, Språkförståelse eller Läsförståelse) har genomförts så ges eleven ingen sammanfattande nivå för denna del. Du kan ändå alltid se vilka deltester eleven har resultat inom och vilken nivå eleven har nått via sidan Elevresultat

Låt elever som av någon anledning missat att göra vissa deltester göra dem så snart som möjligt så att alla elever är testade inom samma tidsram.  

 

Målnivåer

Vad innebär nivåerna?

LegiLexi använder en nivåskala med graderingen 1-6. Varje deltestresultat översätts till en nivå baserat på testets svårighetsgrad och de nationella målen applicerade på just det området. Till nivåskalan har vi även kopplat målen för årskurs 1-3, så att 

 • Nivå 5 = Mål VT åk 3
 • Nivå 4 = Mål VT åk 2
 • Nivå 3 = Mål VT åk 1

Vad innebär de olika färgerna?

För elever i åk1-3 visas vissa resultat färgkodade.

 • Grönt = har uppnått minst målet för sin egen årskurs 
 • Gult = Nära att nå målet för sin årskurs
 • Orange = Har långt kvar att nå målen för sin årskurs

 

OBS! Eftersom målen är för slutet av vårterminen i respektive årskurs så är det helt normalt att endast ett fåtal elever är "gröna" inom något område i början av höstterminen. Många kommer vara både "gula" och "oranga", men det kan alltså vara helt i sin ordning.