Förberedelser inför testning

För att kunna använda LegiLexis tester krävs att du registrerar ett konto för egen del och att du via ditt lärarkonto registrerar de elever du har för avsikt att testa. Vi rekommenderar att man testar alla sina elever från VT i  förskoleklass tom HT i åk 4. Därefter är LegiLexis tester bra att använda mer utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med de elever som ännu inte riktigt kommit igång tillräckligt bra med sin läsning.

Skapa personligt konto

För att kunna använda LegiLexis tester och tillhörande analysportal måste du ha ett personligt konto hos oss.

 • Du skapar kontot via legilexi.org/registrera
 • Välj rätt kommun och rätt skola för att säkerställa att du kan dela och flytta elever mellan och med dina kollegor på sikt!
 • Tänk på att lösenordet måste uppfylla säkerhetskraven!

Här är en film om hur du skapar konto.

 

Skapa klass och lägga till elever

För att kunna testa dina elever krävs att du registrerar dem på ditt konto. Eleverna har inget eget konto utan testerna nås därefter via vår testportal.

 1. Skapa en klass
 2. Fyll klassen med elever

Här är en film om hur du skapar klasser och lägger till elever.

 

Förberedelser inför testtillfället

 1. Digitala enheter till alla elever (dator, platta, chromebook etc.)
  Spara gärna url:en test.legilexi.org som ett bokmärke eller en genväg på datorn så att eleverna enkelt hittar till dit!
 2. Hörlurar
  Eleverna får de flesta instruktionerna via en röst i testportalen så det är viktigt att varje elev får ett par fungerande hörlurar och att volymen är påslagen på lagom nivå!
 3. Klasskod
  Varje klass har tilldelats en unik klasskod. Den finns under ”Hantera klass” på www.legilexi.org. Klasskoden är okänslig för versaler/gemener och kan med fördel skrivas av på whiteboard / tavlan så att eleverna själva kan skriva in den.
 4. Din personlig PIN-kod
  Varje lärarkonto har tilldelats en unik fyrsiffrig PIN-kod. Den finns under ”Hantera klass” på www.legilexi.org – direkt under Klasskoden. PIN-koden används av läraren för att sätta igång och stoppa tester och ska inte visas för eleverna. Du kan enkelt byta PIN-koden under ”Min profil”.
 5. Ordlistor på papper för snabbläsningen
  Skriv ut ordlistorna till AVK1 och AVK2 om du vill låta eleverna läsa från papper.

 

Instruktioner du ger till eleverna

Berätta följande för dina elever – ha gärna även noteringar på tavlan som stöd!

"Idag ska ni göra LegiLexi. Vi gör detta för att se hur mycket ni kan om ljud, bokstäver, ord och läsning. Lyssna på frågan noggrant och försök hitta rätt svar bland alternativen. Om du inte direkt kan svaret på en fråga så fundera och välj det alternativ som du tycker passar bäst. Om något krånglar, om du inte förstår frågan eller om du undrar över något så räcker du upp handen så kommer jag och hjälper dig. Jag kommer dock inte berätta vad som är rätt svar…"

 1. Öppna Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge. Undvik Internet Explorer.
 2. Skriv in adressen: test.legilexi.org
 3. Skriv in klasskoden
 4. Välj rätt elev i klasslistan
 5. Välj vilken del av testet eleven ska göra (Del A, B eller C)
 6. Kontrollera att rätt elev är vald, rätt del av testet samt att hörlurar är inkopplade och ljudet påslaget. Starta testet med din PIN-kod.

 

Genomföra och rätta snabbläsningen

Titta på denna instruktionsfilm.

Skriv ut ordlistorna till AVK1 och AVK2 om du vill låta eleverna läsa från papper.

Berätta följande för eleven innan ni kör igång snabbläsningen:

"Du kommer nu att få se en sida med ord. Du ska försöka läsa så många ord som möjligt på en minut. Läs orden högt, rätt och så snabbt du kan, se det lite som en tävling. Börja högst uppe i vänstra hörnet och läs en rad i taget. Försök läsa alla ord, om du fastnar, gå vidare till nästa ord. Är du redo? Ok börja NU!"

Kom ihåg att om eleven läser på en platta/dator så går att scrolla neråt för att hitta fler ord!

 

Rättning & rättningsregler för snabbläsningen:

Så här rättar du: Tiden tas av testet självt och syns på din skärm som en nedräkning. Medan eleven läser markerar du fel som eleven gör genom att klicka på ordet, som då blir rött (du kan återställa en felklickning genom att klicka på ordet igen). När tiden är ute kommer en flagga visas och du rättar klart testet genom att dra den till det sista ordet eleven hann läsa. Klicka OK för att avsluta/gå vidare till nästa deltest.

Rättningsregler: Exempel på fel kan vara att elever missar bokstav/bokstäver, blandar ihop bokstäver tex e/ä, o/u, p/d/b, bara läser delar av ordet eller inte läser enligt regler tex dubbelteckning, dvs läser ”oss” som ”os”. Undvik att göra det tydligt för eleven när hen gör ett läsfel så eleven inte blir distraherad. Om eleven missar att läsa ett ord eller en hel rad så kan du hjälpa eleven att hitta tillbaka till det missade ordet/ missade raden. För nonsensord är det svårare att ha koll på ”rätt uttal”. Olika uttalsvarianter av sj/tj/g etc. är ok, men stavningsregler ska följas, t.ex. om ”regg” uttalas som om det stod ”reg” (långt e), så är detta ett fel.

 

Avsluta / pausa testningen

Testresultaten sparas endast efter avslutat deltest. Ett deltest är avslutat först när nästa deltest har startat på skärmen eller när eleven har kommit tillbaka till "hemskärmen" i testportalen och testets knapp är grönmarkerad. Du kan se på vilket deltest och vid vilken uppgift eleven befinner sig i den svarta ramen ovanför själva testytan.