Datahantering & Personuppgiftspolicy

Vad innebär det att skapa ett konto hos LegiLexi?

 1. Vad krävs för att skapa ett konto ?

LegiLexi är avsett i första hand för lågstadielärare och för att skapa ett användarkonto krävs att man fyller i ett anmälningsformulär och godkänner LegiLexis användarvillkor. LegiLexi godkänner därefter ansökningarna och först när man har blivit godkänd som LegiLexi-lärare och verifierat sin e-postadress kan man börja använda verktygen.

 2. Behöver eleverna ha egna elevspecifika konton?

Nej, eleverna har inga egna konton. Läraren administrerar sina elever i sitt personliga konto och är också läraren som styr vem som får ta del av datan.

Vilka personuppgifter sparas

1. Om läraren?

Förnamn, efternamn, kommun, skola, yrkesroll, telefonnummer, e-postadress. Läraren är också sammankopplad med de klasser, elever och resultat som registreras via lärarens personliga konto.

2. Om eleverna?

Läraren registrerar sina elever och klasser i sitt personliga konto. LegiLexi uppmanar läraren att registrera följande uppgifter:

- Förnamn, efternamn, kön, födelseår, födelsemånad, kursplan och årskurs

Förnamn och efternamn används för att läraren ska kunna identifiera eleverna. Vill man använda sig av smeknamn eller kodnamn så går detta lika bra. Namnen syns bara för registrerande lärare i inloggat läge, samt för dem som läraren valt att dela/flytta sina elever med/till. Det registrerade elevnamnet syns i testportalen, klassammanställningen och på elevens resultatsida.

Kön, födelseår, födelsemånad och kursplan används för att LegiLexi ska kunna förbättra och finjustera testerna och rekommendationerna. Det kan även komma att användas i forskning samt för statistik och utveckling av fler rapporter. Vill man som lärare inte uppge dessa uppgifter så går det att välja ”annat”.

Elevernas årskurs används för att jämföra resultaten mot kursmålen för årskursen och för att ge korrekta rekommendationer samt för statistik och rapporter.

 - Testresultat sparas

Elevernas testresultat sparas i en krypterad databas för att kunna ge läraren en komplett bild av sina elever med individuella rekommendationer och progression från tidigare testtillfällen. Resultaten presenteras i olika diagram och tabeller på klass och individnivå. Denna data kan endast nås via lärarens personliga konto samt de eventuella lärarkonton klassen delats med.

LegiLexi sparar även datan anonymiserad för att analysera och utveckla testerna samt för forskning och statistik i syfte att främja läsutveckling. I denna form är resultaten anonymiserade, dvs det går inte att koppla ihop resultat till någon enskild individ.

Mer detaljerad information om personuppgiftshantering finns att läsa i våra användarvillkor.

 

Är datalagringen säker? Hur hanteras datan?

Vi lagrar all information på servrar hos Microsoft Azure som befinner sig i norra Europa. Datan lagras och skickas krypterat. Vi är ytterst måna om att hålla en hög säkerhet i våra system så att data inte ska kunna läcka. 

Som användare kan läraren höja säkerheten för sin data genom att:

1. Välja ett säkert lösenord

Ju bättre lösenord du valt, desto svårare är det för någon att obehörigt ta sig in på ditt konto. Välj ett långt lösenord, gärna med siffror och andra tecken som det inte går att gissa sig till.

2. Inloggning / Utloggning

Logga ut ifrån hemsidan när du är färdig med din administration och dina analyser. Detta är särskilt viktigt om du delar dator eller iPads med kollegor, då obehöriga annars kan gå in och se din data.

3. Dela / flytta elever & tillhörande data

Du kan via ditt konto dela och flytta dina klasser med/till andra lärare på din skola. När du gör detta är det såklart viktigt att du är noggrann så att du delar informationen med rätt person.

4. Utskrifter

När du skriver ut elevernas resultat så skickas det via skolans nätverk där det skulle kunna läsas av obehöriga personer. Var också försiktig med att glömma kvar utskrifter i skrivaren.