Följ eleverna och nå bättre resultat!

Genom att kontinuerligt kartlägga elevernas läsfärdigheter med hjälp av LegiLexis digitala tester får du som lärare ett bra stöd för anpassning av din undervisning såväl som ett gediget underlag för att arbeta effektivt med Läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser som gäller sedan juli 2019.

LegiLexis tester kartlägger alla dina elevers läsfärdigheter och vid regelbunden användning ser du som lärare tydligt elevernas individuella progression och hur de ligger till i förhållande till årskursens mål. Du kan tidigt identifiera elever som visar indikation på eller befaras inte nå målen och sätta in relevanta insatser och åtgärder därefter. Du kommer även snabbt kunna identifiera elever som behöver extra utmaningar för att fortsätta utvecklas. 

LegiLexis tester är utvecklade i nära samarbete med forskare från Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Testerna bygger på beprövade testmetoder och relevant forskning och har sedan de lanserades använts av tiotusentals lärare och över hundratusen elever. 

Genom att skapa ett lärarkonto får du som lärare gratis tillgång till LegiLexis tester och kan komma igång på en gång!

Testerna utgår från modellen The Simple View of Reading och nio deltester testar elevernas färdigheter inom de olika områdena:

Som lärare får du sedan tillgång till elevernas individuella resultat såväl som en sammanställning över eleverna i din klass. Du kan följa elevernas utveckling över tid och får tillgång till värdefull, kvantitativ data som understödjer ett formativt arbetssätt.

 

Illustrationerna i testerna är gjorda av Catrina Norman Tengroth och inläsningen av instruktioner har gjorts av Inläsningstjänst.