VÖL - vad vi Vet, Önskar veta och Lärt oss

30 min

Participant icon Halvklass

Avancerad läsförståelse 1 - 6

Genom att eleverna innan läsningen funderar över vad de önskar veta höjs deras motivationen att läsa och nyfikenheten väcks.

Vad är syftet och målet med materialet?

Syftet med denna lektion är att visa eleverna hur de kan integrera ny kunskap med tidigare kunskap och att innan läsningen fundera över vad de vill få ut av/lära sig av texten. När eleverna dokumenterar vad de redan vet och vad de lärt sig reflekterar de över sitt kunnande och lärande. Genom att eleverna innan läsningen funderar över vad de önskar veta höjs deras motivationen till att läsa och nyfikenheten väcks.

 

Hur används materialet?

Rita upp en tabell på tavlan med en kolumn för vad barnen vet sedan tidigare (V), en för vad de önskar veta (Ö)och en kolumn för vad de lärt sig genom att läsa texten (L). Denna övning kan göras så fort det är dags att ta sig an ett nytt arbetsområde eller vid läsningen av faktatexter!


Före läsningen: 

Inled lektionen med att titta på texten. 

Vad är det för typ av text? Vad kan texten tänkas handla om?

Utifrån bilder och rubrik konstateras att detta måste vara en faktatext. Låt eleverna berätta vad de redan vet om det texten kommer att berätta och skriv in nyckelord i nedanför V i VÖL-tabellen. Låt därefter eleverna fundera över vad de Önskar veta om det aktuella området och för in det under Ö i tabellen.

 

Under läsningen:

Högläs texten ett litet stycke i taget och konstatera att vissa saker som eleverna redan visste blir bekräftade i texten och att det också finns en del nytt att lära. För in den nya kunskapen under L i tabellen. Eleverna kanske reagerar på några ord. Utred dem tillsammans. Låt även eleverna ställa några frågor på den lästa texten.

 

Efter läsningen  

Jämför tabellen och låt eleverna fundera över sin egen nyvunna kunskap. Har ni  inte fått svar på allt ni önskade veta så kanske man får ta ännu en lektion och ta reda på detta genom andra texter i böcker och på nätet. Låt eleverna utifrån nyckelorden under L i tabellen sammanfatta vad de lärt sig genom att läsa texten. Sammanfatta parvis eller i mindre grupp och gå runt och lyssna, stötta vid behov.

Avsluta med att prata om vad eleverna tränat på och på vilken nytta de hade av att använda tabellen. 

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.