Var hör du bokstavsljudet - medialt fonem

40 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

I denna övning får eleverna träna sin förmåga att urskilja ljud inuti ord (mediala fonem) genom att i grupp och enskilt undersöka vanliga ord och hitta föremål som har samma ljud inuti sig.

Förkunskapskrav

Eleven bör kunna uppfatta det initiala och finala fonemet. Uppgiften i denna övning är att lokalisera det mediala fonemet/fonemen.

 

Förberedelser innan lektionen

Förbered dig genom att ta fram ca 10-20 olika saker/bilder som du lägger i en påse. Lägg ut en alfabetstavla på golvet. Alternativt kan man ha lösa bokstäver och enbart ha med de tio vanligaste bokstäverna.

 

Material

Alfabetstavla (ex bifogat dokument) alternativt lösa bokstäver av de tio vanligaste, 10-20 olika föremål som ligger i en påse. Försök att begränsa dig till ord med enbart tre ljud. Då blir det givet vilket fonem som är det mediala.

 

Genomförande

Samla eleverna i en halvcirkel på golvet och med alfabetstavlan placerad så att alla kan se den. Sitt mittemot eleverna och ha med påsen med föremål eller bilder. Ta upp ett av föremålen och fråga eleverna vad det är, ex vas.

  • Vilket ljud hörs inuti ordet vas? Va..a..a..s Dra ut på det mediala ljudet.

 

Låt eleverna härma dig och ”smaka” på ljuden v, a och s. Lägg saken/bilden på bokstaven a på alfabetstavlan och berätta att du gör det för att ordet vas har ljudet a..a..a inuti ordet. Fortsätt med ett nytt föremål ur påsen. Låt eleverna lyssna och ”smaka” på ljuden i ordet och lägg sedan saken på det bokstavsljud som finns inuti.

Anpassa svårighetsgraden efter elevernas nivå (se lektion om Fonologisk medvetenhet i klassrummet för ytterligare vägledning). Så småningom övergår man till ord som har fler än ett fonem medialt.

 

Uppföljning - Leta parord med likadana bokstavsljud

Låt eleverna parvis leta efter två saker som låter lika i början, två saker som låter lika finalt och två saker som låter lika inuti. Eleverna kan leta i klassrummet, på fritids eller ute. Uppdraget går ut på att de ska hitta minst ett par av varje (initialt, finalt och medialt). Det går även bra att rita någon sak som inte går att hitta.

De saker som eleverna har hittat ska de placera på tre olika bord; ett bord med ordpar som låter lika i börja, ett som låter lika i slutet och ett bord där ordparet låter lika inuti orden.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.

Bilagor

Bokstavskort - Versaler.pdf

Bokstavskort - gemener.pdf