Var hör du bokstavsljudet - initialt fonem

40 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

I denna övning får eleverna träna sin förmåga att urskilja och lokalisera enskilda ljud (fonem) i ett ord genom att i grupp och enskilt undersöka vanliga ord och hitta föremål som börjar på samma ljud.

Förkunskapskrav

Eleven bör kunna uppfatta ett bestämt ljud (fonem) i ord. Uppgiften i denna övning är att lokalisera var i ordet ljudet återfinns.

  

Förberedelser innan lektionen

Förbered dig genom att ta fram ca 10- 20 olika saker/bilder som du lägger i en påse. Lägg ut en alfabetstavla på golvet. Alternativt kan man ha lösa bokstäver och enbart ha med de tio vanligaste bokstäverna.

 

Material

Alfabetstavla alternativt lösa bokstäver av tio vanligaste, 10-20 olika föremål som ligger i en påse. Använd gärna föremål som börjar på vokaler med lång klang eller hållkonsonanter till att börja med. Föremål vars namn börjar med klusiler (p, b, g, k, d och t) är svårare att identifiera det initiala ljudet i.

 

Genomförande

Samla eleverna i en halvcirkel på golvet och med alfabetstavlan placerad så att alla kan se den. Sitt mittemot eleverna och ha med påsen med föremål eller bilder. Ta upp ett av föremålen och fråga eleverna vad det är, ex fil.

  • Vilket ljud hörs först i ordet fil? f..f…f..il. Dra ut på första ljudet.

Låt eleverna härma dig och ”smaka” på ljuden f, i och l. Lägg filen på bokstaven f på alfabetstavlan och berätta att du gör det för att fil börjar med bokstavsljudet f..f..f. Fortsätt med ett nytt föremål ur påsen. Låt eleverna lyssna och ”smaka” på ljuden i ordet och lägg sedan saken på det bokstavsljud som den börjar på. Fortsätt att ta saker ur påsen och lyssna och ”smaka” på ljuden och lägg ut på rätt bokstav på alfabetstavlan. Vissa föremål kanske börjar på samma ljud och dessa föremål bildar då par.

 

Anpassa svårighetsgraden efter elevernas nivå. Att urskilja initialt ljud är enklare än att urskilja finalt och medialt ljud. Anpassa även vilka ord som eleverna får lyssna till efter elevernas nivå.

 

Uppföljning 1 - Leta ord som börjar med samma ljud

Nästa uppgift är att leta efter saker som låter lika i början. Eleverna kan arbeta i par och det går även bra att rita de saker som de inte hittar. Eleverna kan leta i klassrummet, på fritids eller ute.

Samtliga föremål/teckningar placeras på ett bord och tillsammans går ni igenom orden. Låt föremålen ligga kvar under någon vecka. Då har ni möjlighet att repetera bokstavsljuden tillsammans.

 

Uppföljning 2 - Hemuppgift

Som ytterligare en uppföljning kan eleverna få ta med sig föremål hemifrån som börjar på ett bestämt bokstavsljud.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.

Bilagor

Bokstavstavla.pdf

Bokstavskort - Versaler.pdf

Bokstavskort - gemener.pdf

Bokstavskort Gemener Skolstil

Bokstavskort Versaler Skolstil

Bokstavstavla Skolstil