Var hör du bokstavsljudet - finalt fonem

40 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

I denna övning får eleverna träna sin förmåga att urskilja det sista ljudet i ord (finala fonem) genom att i grupp och enskilt undersöka vanliga ord och hitta föremål som slutar på samma ljud.

Förkunskapskrav

Eleven bör kunna uppfatta det initiala fonemet. Uppgiften i denna övning är att lokalisera det finala fonemet.

 

Förberedelser innan lektionen

Förbered dig genom att ta fram ca 10- 20 olika saker/bilder som du lägger i en påse. Lägg ut en alfabetstavla på golvet. Alternativt kan man ha lösa bokstäver och enbart ha med de tio vanligaste bokstäverna.

 

Material

Alfabetstavla alternativt lösa bokstäver av tio vanligaste, 10-20 olika föremål som ligger i en påse.

 

Genomförande

Samla eleverna i en halvcirkel på golvet och med alfabetstavlan placerad så att alla kan se den. Sitt mittemot eleverna och ha med påsen med föremål eller bilder. Ta upp ett av föremålen och fråga eleverna vad det är, ex får.

  • Vilket ljud hörs sist i ordet får? få..r.. r..r. Dra ut på sista ljudet.

Låt eleverna härma dig och ”smaka” på ljuden f, å och r. Lägg saken/bilden på bokstaven r på alfabetstavlan och berätta att du gör det för att ordet får slutar med bokstavsljudet r..r..r.

Fortsätt med ett nytt föremål ur påsen. Låt eleverna lyssna och ”smaka” på ljuden i ordet och lägg sedan saken på det bokstavsljud som den slutar på. Fortsätt att ta saker ur påsen och lyssna och ”smaka” på ljuden och lägg ut på rätt bokstav på alfabetstavlan. Vissa föremål kanske slutar på samma ljud och dessa föremål bildar då par.

Anpassa svårighetsgraden efter elevernas nivå (se lektion om Fonologisk medvetenhet i klassrummet för ytterligare vägledning).

 

Uppföljning 1 - Leta ord som slutar med samma ljud

Nästa uppgift är att leta efter saker som låter lika sist i ordet. Eleverna kan arbeta i par och det går även bra att rita de saker som de inte hittar. Eleverna kan leta i klassrummet, på fritids eller ute.

Samtliga föremål/teckningar placeras på ett bord och tillsammans går ni igenom orden. Låt föremålen ligga kvar under någon vecka. Då har ni möjlighet att repetera bokstavsljuden tillsammans.

 

Uppföljning 2 - Hemuppgift

Som ytterligare en uppföljning kan eleverna få ta med sig föremål hemifrån som slutar på ett bestämt bokstavsljud.

 

Uppföljning 3 - Para ihop (5min)

Uppgiften är att försöka hitta en klasskamrat vars namn börjar eller slutar med likadana bokstavsljud. När de hittat sin klasskamrat ställer de sig i par.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.

Bilagor

Bokstavskort - gemener.pdf

Bokstavskort - Versaler.pdf

Bokstavskort Gemener Skolstil

Bokstavskort Versaler Skolstil