Träna stavelser - tema vardag

20 min

Participant icon Enskild

Alfabetisk avkodning 2 - 4

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med hjälp och stöd av bilder. Låt eleverna jobba på egen hand eller i par med detta ljudpussel.

Skriv ut en eller flera av pdf-filerna. Laminera pappret och/eller klipp isär bilderna och stavelserna. Låt eleverna jobba enskilt eller i par med att ljuda stavelserna och para ihop dem med bilderna.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhet och ordförrådet.

Bilagor

Stavelser 1, vardag.pdf