Träna stavelser - tema djur

20 min

Participant icon Enskild

Alfabetisk avkodning 2 - 4

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med stöd och hjälp av bilder. Låt eleverna jobba på egen hand eller i par med detta ljudpussel.

Skriv ut en eller flera av pdf-filerna. Laminera pappret och/eller klipp isär bilderna och stavelserna. Låt eleverna jobba enskilt eller i par med att ljuda stavelserna och para ihop dem med bilderna.

 

Övningen går att variera i svårighetsgrad genom antalet stavelser. Filerna Stavelser 1 innehåller max 2 stavelser och filerna Stavelser 2 innehåller 3-4 stavelser.

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhet och ordförrådet.

Bilagor

Stavelser 1, djur.pdf

Stavelser 2, djur.pdf

Stavelser 1, Djur Skolstil

Stavelser 2, Djur Skolstil

Om oss

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om oss här.