Räkna antalet ljud

30 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 4

Visualisera antalet ljud (fonem) i olika vanliga ord med hjälp av klossar eller liknande. Engagerande övning som tränar fonologisk medvetenhet!

Förkunskapskrav

Att kunna lyssna ut initialt och finalt fonem.

 

Syftet med övningen Att dela upp ord i enskilda fonem – fonemsegmentering.

 

Förberedelser innan lektionen

Övningen fungerar bra i såväl helklass som i mindre grupper och eleverna hjälps åt att dela upp orden i olika fonem.

 

Material

Föremål/bilder med två eller tre bokstavsljud. Mini-White boards eller ritpapper/klossar för varje ljud.

 

Genomförande

  1. Läraren väljer ett par tre föremål som är väl bekanta för eleverna. Föremålen ska representera ord med max tre bokstavsljud, t ex sol, ros, vas, mat. Observera att man i de inledande övningarna undviker ord som börjar på klusil (såsom bil, katt, tak) samt ord som har konsonantförbindelser (gran, skog, last).
  2. Läraren berättar att man tillsammans i klassen ska uttala alla ljud som förekommer i orden.
  3. Läraren visar ett föremål/en bild och säger hela ordet långsamt så att varje ljud blir tydligt. Eleverna upprepar det läraren säger.
  4. Läraren säger första ljudet - eleverna säger efter och sedan görs på samma sätt med andra och tredje ljudet. Slutligen upprepas hela ordet i kör igen.
  5. Läraren uttalar ordet på nytt och ljudar sedan ordet tillsammans med eleverna och markerar varje enskilt ljud med ett exempelvis klossar eller streck på White board. Markeringen ska vara i läsriktningen, dvs. från vänster till höger.
  6. Nästa steg är att eleverna individuellt gör egna markeringar. Läraren går runt och lyssnar när eleverna gör en markering för varje fonem i ordet.

 

Kommentar

Extra effektiv blir övningen om man istället för klossar använder bokstavskort. På så vis får man en tydligare koppling mellan språkljudet och bokstaven.

 

Författad av: Birgitta Stjernström Cronberg

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.