Ordkort - tema djur

15 min

Participant icon Halvklass

Ordförråd 1 - 3

Här får eleverna träna både sin avkodning och bygga upp sitt ordförråd på ett lekfullt sätt genom att para ihop ord med bild. Orden finns i olika svårighetsnivåer och kan varieras för att passa elevernas individuella nivå.

Skriv ut en eller flera av pdf-filerna. Laminera pappret och/eller klipp isär bilderna och orden.

Sprid ut bilderna och orden på ett bord. Välj om motiven ska vändas uppåt eller nedåt beroende på svårighetsgrad. Låt eleverna jobba enskilt eller i mindre grupper med att ljuda orden och para ihop dem med bilderna. Bilderna kan även användas för att spela memory med poäng där den som fått flest par i slutet vinner.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om ordförrådet, hur du kan stimulera ordkunskap eller undervisa i språkstruktur.

Bilagor

Ordkort djur, lätt.pdf

Ordkort djur, medel.pdf

Ordkort djur, svårt.pdf

Ordmemory 2, Djur Skolstil

Ordmemory 1, Djur Skolstil

Ordmemory 3, Djur Skolstil

Om oss

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om oss här.