Ordbygge

30 min

Participant icon Helklass

Alfabetisk avkodning 2 - 3

Skapa ord tillsammans genom att sätta ihop bokstäver. En perfekt parövning för att träna avkodning och repetera bokstäver.

 

Material som krävs för uppgiften

Varje individ / par / grupp behöver varsin uppsättning bokstavskort med de bokstäver man gått igenom samt skrivpapper, penna och sudd. Bokstavskorten kan antingen skrivas ut eller så får eleverna själva tillverka dem.

 

Genomförande (förslag)

  1. Eleverna arbetar i par och de får i uppgift att med hjälp av sina gemensamma bokstavskort försöka bilda så många olika ord som möjligt. Orden skriver eleverna ner på pappret.
  2. När de flesta paren lyckats bilda ett eller ett par ord bryts övningen.
  3. Paren redovisar sina ord för övriga i klassen.
  4. Läraren skriver de ord som paren hittat på tavlan.
  5. Ord som kan vara svårförståeliga förklaras.
  6. Eleverna skriver alla nya ord i ex en skrivbok eller på ”ordkort”. Dessa ord kan eleverna eventuellt ha som läxa att stava till.

 

Uppföljning

Övningen kan utvecklas så att det även innehåller ett tävlingsmoment. Det gäller då att komma på så många ord som möjligt som ingen annan grupp har byggt.

En variant på övningen kan vara att eleverna parvis ska försöka att komma på så många nya ord av ett redan givet ord, exempelvis SOMMARLOV.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om bokstavskunskap, alfabetisk avkodningordförrådet och hur du kan stimulera ordkunskap.

Bilagor

Bokstavskort - gemener.pdf

Bokstavskort - Versaler.pdf

Bokstavskort Versaler Skolstil

Bokstavskort Gemener Skolstil