Ljudmemory

30 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

Träna fonologisk medvetenhet och förmågan att känna igen bokstavsljuden genom att samla på ljudpar i denna övning som aktiverar hela klassen!

Förkunskaper

Tio eller fler genomgångna bokstavsljud.

 

Material

Inget material behövs.

 

Genomförande

  1. Klassen sitter i en halvcirkel och läraren är placerad mittemot. Välj ut två elever som får lämna gruppen och vänta utanför klassrummet så att de inte kan höra vad som sägs i klassrummet. Dessa båda elever ska tävla mot varandra.
  2. Para ihop resten av gruppen två och två. Ge varje par ett bokstavsljud. Alla par ska ha olika bokstavsljud.
  3. Be sedan eleverna blanda sig, så att de inte står precis bredvid sin kamrat.
  4. Kalla tillbaka paret som skickades ut och som ska tävla. En av dessa ska säga en kamrats namn och denna kamrat ska svara med sitt bokstavsljud. Därefter ska eleven säga en ny kamrats namn och får till svar ett bokstavsljud. Är det samma bokstavsljud får man ett par och då får man fortsätta att fråga. Är det inte par går frågan över till kamraten.
  5. Den i paret som har flest par vinner.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.