Ljudletande

30 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

Lek med ljud tillsammans i klassrummet, i gymnastiksalen, på biblioteket, på fritids eller utomhus på rasterna!

Förkunskapskrav

Eleverna bör kunna identifiera första och sista fonem i ord. Detta är en fortsättning av övningen Djurleken.

 

Syftet med övningen

Träna att identifiera enskilda ljud i ord; fonemanalys / positionsanalys

 

Material

Skrivtavla / white board / blädderblock

 

Genomförande

Tänk på att använda ord som är kända för eleverna.

  1. Låt en elev välja ett ord som innehåller aktuellt ljud ex. S, exempelvis stol. Alla eleverna upprepar gemensamt ordet
  2. Låt en annan elev få identifiera var i ordet stol s-ljudet finns; i början, inuti eller i slutet av ordet.
  3. Läraren upprepar ordet stol igen och skriver det på tavlan med små bokstäver. Därefter säger alla återigen ordet gemensamt medan läraren pekar på varje bokstav som överensstämmer med respektive ljud. Säg ordet långsamt så att eleverna se s-ljudets position.
  4. Be sedan eleverna föreslå ytterligare ord som innehåller ett s-ljud. Upprepa övningen flera gånger och försök få med ord där s-ljudet har olika positioner.
  5. Ett tips är att i förväg ha ett antal bilder på ord som alla innehåller det aktuella ljudet. Därmed kan man lättare försäkra sig om att alla positioner (dvs initialt, finalt och medialt) finns med.
  6. Skriv de föreslagna orden på tavlan och repetera dem än en gång samtidigt som du pekar på den bokstav vars ljud uttalas.

 

Uppföljning

Skriv orden på exempelvis blädderblock och sätt upp på klassrumsväggen för att alla ska kunna se orden under en tid. Om de föreslagna orden/föremålen finns i klassrummet kan man arrangera en liten utställning med föremålen och då även sätta på Post-it lappar med orden.

 

Författad av: Birgitta Stjernström Cronberg

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.