Ljudjakt i klassrummet

40 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 4

Här får eleverna träna den fonologiska medvetenheten och göra en analys av enklare ord.

Material

Post-it-lappar, ritpapper, pennor.

 

Genomförande

I den här övningen ska eleverna identifiera ett givet bokstavsljud genom att hitta föremål i klassrummet som innehåller det aktuellt bokstavsljudet. Övningen går även bra att genomföra utomhus eller som en modifierad hemuppgift, det vill säga att därhemma leta efter föremål med det aktuella ljudet i och att rita det.

  1. Förse eleverna med varsin Post it-lapp.
  2. Uppmana eleverna att leta efter ett föremål i klassrummet som innehåller valt bokstavsljud och att sedan sätta sin lapp på föremålet; det ska vara en lapp per föremål.
  3. Om någon elev har svårigheter med att upptäcka ett föremål, trots att läraren ser att där finns fler, kan övriga elever hjälpa till genom att säga namnet på ett föremål. Eleven letar därefter upp föremålet och sätter sin lapp på det.
  4. Varje elev väljer därefter ett av föremålen och rita det på ett ritpapper.
  5. Under sin bild uppmanas eleverna att rita lika många rutor som det är ljud i det ritade ordet.
  6. Be därefter eleverna att skriva rätt/aktuell bokstav (eller fler om man kan det) i motsvarande rätt ruta.
  7. Sätt gärna upp bilderna på en vägg så att alla kan se varandras ord och ljudets/bokstavens placering. Uppmana eleverna att pröva att ljuda varandras ord.

 

Uppföljning

Som uppföljning kan man göra en stencil med alla kamraters ord (i form av bild och rätt antal rutor) och sedan låta eleverna skriva dit den bokstav eller de bokstäver de kan och på rätt ställe.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.