Ljudet i namnet

15 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

Syftet med övningen är att identifiera enskilda språkljud (fonem) i ord. Denna övning är särskilt lämplig för de elever som ännu inte klarar av att uppfatta och identifiera vissa ljud.

 

Förberedelser innan lektionen

Läraren väljer ut ett antal bokstavsljud som eleverna ska analysera. Läraren väljer ut ett antal bokstavsljud som eleverna ska analysera. Lämpligtvis konsonanter man kan hålla ut (enklast är f, l, m, n, r, s, v och l) samt ord/namn där vokalerna har lång vokalklang (välj tex hellre långtklingande Iiii som i Ida än kort I som i Isabell).

 

Material: Mini-white boards/ritpapper samt pennor.

 

Genomförande

  1. Läraren talar om att man ska göra en ljudövning. Förslagsvis testar man om eleverna kan identifiera ljuden för de bokstäver man har arbetat med.
  2. Läraren säger: ”Finns ljudet nnnn i mitt namn? Lina?”
  3. Eleven ska rita ett x på sin tavla om man hör det aktuella ljudet eller ingenting om man inte hör ljudet. Sedan håller man upp sin tavla så att läraren kan se. På så sätt kan man snabbt få en kunskap om enskilda elevers förmågor.
  4. Ett nytt namn väljs, förslagsvis ett namn på någon av eleverna. Lyssna efter ljudet och be sedan eleverna kryssa för om de hör det aktuella ljudet ljudet. Det är viktigt att man som lärare är observant på att alla elever verkligen hänger med. Upprepa övningen med alla elevers namn.

 

Uppföljning

En stegring av uppgiften är att eleverna ska identifiera var i namnet ett visst ljud återfinns. Finns det först, sist eller inuti ordet/namnet? Läraren skriver namnet på tavlan samtidigt som hela klassen gemensamt ljudar det.

Upprepa övningen flera gånger.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.